Het 21ste Land: snelst groeiende bevolking

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht; als die mensen in een land zouden wonen, zou dat wat betreft het bevolkingsaantal het 21ste land ter wereld zijn, ongeveer even groot als Groot-Brittannië en drie keer zo groot als Australië. De helft van de bevolking zou jonger zijn dan 18 jaar; slechts de helft van de kinderen in de basisschoolleeftijd zou naar school gaan, en maar een kwart zou middelbaar onderwijs volgen.

Dat blijkt uit het rapport Gedwongen Op De Vlucht – In Het 21ste Land (pdf) van Save the Children. De organisatie brengt het uit aan de vooravond van de VN Vluchtelingen- en migratietop die op 19 september wordt gehouden in New York. Een dag later houdt de Amerikaanse president Obama een leiderstop over vluchtelingen, waarbij Nederland aanwezig zal zijn. Door de wereldwijde vluchtelingenpopulatie voor te stellen als land, vraagt Save the Children aandacht voor de situatie van kinderen op de vlucht.

Elke dag slaan wereldwijd 34.000 mensen op de vlucht voor geweld, vervolging, honger of armoede. Het 21ste Land ter wereld heeft zo een van de snelst groeiende bevolkingsaantallen ter wereld, die samen de 59ste economie ter wereld vormen. Als de groeitrend aanhoudt, is het in 2030 het vijfde land ter wereld voor wat betreft bevolkingsaantallen.

Het 21ste Land bestaat uit vluchtelingen (mensen die de grens over zijn gevlucht), asielzoekers en zogenoemde binnenlandse ontheemden, mensen die binnen de grenzen van hun eigen land zijn gevlucht. Van de vluchtelingen komt 60 procent terecht in stedelijke gebieden; van de mensen die binnen hun eigen land vluchten is dat zelfs 80 procent. Daarmee zou Het 21ste Land een van de meest verstedelijkte maatschappijen ter wereld zijn.

De mensen op de vlucht komen doorgaans dus niet terecht in kampen, maar in lokale gemeenschappen. Daarmee leggen ze ongewild een grotere druk op zaken als water, sanitaire voorzieningen, scholen en andere publieke diensten. Verreweg de meeste mensen die op de vlucht zijn, worden overigens opgevangen in landen die zelf nog in ontwikkeling zijn: 87 procent, tegenover 70 procent tien jaar geleden.

Het rapport Gedwongen Op De Vlucht – In Het 21ste Land toont aan dat het noodzakelijk is dat de Nederlandse overheid samen met andere landen leiderschap toont in New York. Dat kan door aan te dringen op actie, zodat 3,6 miljoen vluchtelingenkinderen binnen 30 dagen naar school kunnen zodra ze een grens zijn overgestoken. Door te garanderen dat aan het eind van 2018 alle kinderen op de vlucht naar school kunnen, en dat vluchtelingen betere kansen hebben op werk zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Om de levens van kinderen op de vlucht echt positief te  kunnen veranderen en hen te steunen in tijden van nood, moeten alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.