Hulporganisaties hielpen half miljoen West-Afrikanen met opbrengst Stop-Ebola-Actie

Ruim 550.000 mensen ontvingen noodhulp, dankzij de opbrengst van de Nationale Actie “Stop de ebola-ramp”. De opbrengst - 10,5 miljoen euro - is geheel besteed. Hulporganisaties blijven in Guinee, Sierra Leone en Liberia werken aan wederopbouw. Zij benadrukken het belang van waakzaamheid en investeringen in de gezondheidszorg om een nieuwe uitbraak te voorkomen. 

In maart 2014, twee jaar geleden, maakte de Wereldgezondheidsorganisatie voor het eerst melding van een ebola-uitbraak. De ramp die daarop volgde heeft diepe sporen nagelaten bij de getroffen bevolking, blijkt uit de eindrapportage die de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 vandaag publiceren. “Veel mensen zijn getraumatiseerd, veel hulpverleners en overlevenden worden gestigmatiseerd, kinderen hebben een onderwijsachterstand en economisch moeten de landen weer opkrabbelen”, zegt actievoorzitter Simone Filippini, die eerder deze maand in het getroffen gebied was. 

Het meeste geld van Giro555 (ruim 50%) ging naar medische zorg. Met Giro555-geld zijn 350.000 stuks beschermende kleding als handschoenen, laarzen en gezichtsmaskers aangekocht en verspreid. Ook droeg Giro555-geld bij aan meer dan 2.400 veilige begrafenissen. Zo’n 200.000 mensen kregen voorlichting over ebola-preventie en bijna 35.000 hygiënekits zijn uitgedeeld. Voedselhulp ging naar 2.063 families in quarantaine. 12.000 kinderen die maanden niet naar school konden, kregen schoolmateriaal. En 974 kinderen van wie één of beide ouders ebola kregen, ontvingen zorg en kleding. 

“Als er iets is dat we geleerd hebben van deze ramp, is dat het belang van voorlichten en betrekken van lokale gemeenschappen”, stelt Filippini. Zo stuitte het stoppen van traditionele begrafenissen vanwege besmettingsgevaar aanvankelijk op grote weerstand. Dit veranderde zodra er speciale begrafenisteams werden aangesteld die samenwerkten met religieuze en lokale leiders. Ook het inzetten van voorlichters uit de eigen gemeenschappen - in plaats van onbekende mensen - werkte positief. 
In totaal kregen sinds de uitbraak 28.639 mensen ebola, van wie er 11.316 stierven. De epidemie lijkt zo goed als voorbij. Helaas werd in januari toch weer ebola geconstateerd bij een persoon in Sierra Leone. 

Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat in Nederland een Nationale Actie werd gehouden voor een ziekte. De samenwerkende hulporganisaties noemen de opbrengst “hartverwarmend”. Filippini: “De hulp heeft blijvende waarde. Sierra Leone, Guinee en Liberia krabbelen weer op. Dankzij de inzet van de mensen zelf en de tienduizenden hulpverleners die in complexe omstandigheden moesten werken. Dat kon mede dankzij de donaties van mensen in Nederland. Daar mogen we als land trots op zijn.” 

Bekijk hier de volledige rapportage Stop Ebola (pdf).