Jemen: 21 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp in een vergeten conflict

Een jaar na de start van de grootschalige bombardementen op Jemen, vandaag precies een jaar geleden, hebben 21 miljoen mensen in het land humanitaire hulp nodig. Dat is 82% van de totale bevolking, onder wie bijna 10 miljoen kinderen. De humanitaire situatie in Jemen is het afgelopen jaar ernstig verslechterd. Dat stelt de Yemen Joint Response, een samenwerkingsverband van Nederlandse hulporganisaties die deel uitmaken van  de Dutch Relief Alliance.

In het land zijn 6.000 doden gevallen en 30.000 mensen gewond geraakt. 2,4 miljoen mensen moesten hun huis verlaten. Wegen, bruggen, ziekenhuizen en andere vitale infrastructuur zijn beschadigd of verwoest.

Nok van de Langenberg namens de Yemen Joint Response: “14 miljoen mensen, van wie meer dan de helft minderjarig, lijden onder een gebrek aan voedsel, terwijl 80% van de bevolking gebrekkige toegang heeft tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Kortom, een enorme humanitaire crisis in één van de armste landen van het Midden Oosten”.

Samenwerking
De Yemen Joint Response die wordt geleid door CARE Nederland in samenwerking met Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en ZOA, biedt noodhulp aan de inwoners van Jemen. Deze hulp wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van in totaal 9 miljoen euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Van dit bedrag werd dit jaar onder andere schoon drinkwater, hygiënepakketten en zwangerschapspakketten verstrekt.

Nok van de Langenberg: “De kwetsbaarheid van de bevolking in Jemen neemt steeds verder toe. Medische zorg is ontoereikend, prijzen van voedsel en brandstof zijn enorm gestegen. Het is daarom van levensbelang dat de humanitaire organisaties in Jemen in staat worden gesteld snel, veilig en onbeperkt hun werk uit te voeren zodat zij de gehele bevolking kunnen bereiken.”

Kwetsbare groepen
De Yemen Joint Response geeft in de humanitaire hulp speciale aandacht aan de situatie van vrouwen, kinderen en andere kwetsbare groepen. Vrouwen in Jemen hebben al bijzonder weinig mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien. Door het conflict zijn zij steeds vaker onder zeer zware omstandigheden verantwoordelijk voor de overlevingskansen van hun familie. 

Geldgebrek
De beschikbaarheid van financiering voor noodhulp in Jemen blijft kritiek en is ontoereikend om in de grote humanitaire behoeften te voorzien. Volgens de VN is er dit jaar minimaal 1,8 miljard euro nodig om de bevolking op de been te  houden. Hiervan is nog maar 12% beschikbaar gesteld door overheden.

Over de Dutch Relief Alliance
De Dutch Relief Alliance (DRA) biedt snelle en effectieve noodhulp aan slachtoffers van internationale crises. De Alliance is een samenwerkingsverband tussen dertien Nederlandse NGO’s, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In Jemen voeren CARE Nederland, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en ZOA de noodhulpactiviteiten uit.