Laat de allerarmste mensen niet in de steek!

De Nederlandse overheid gebruikt geld uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking voor de opvang van vluchtelingen. Zo blijft er minder geld over voor de allerarmste mensen in ontwikkelingslanden. Save the Children en andere organisaties willen dat dit stopt. 

Save the Children doet samen met onder andere Oxfam, ONE en Eurodad een oproep aan de Nederlandse regering en andere westerse overheden: Laat de allerarmsten in de wereld niet de rekening betalen voor de opvang van vluchtelingen in het rijke Westen. Natuurlijk moeten vluchtelingen goed opgevangen worden. Maar door het eerste jaar van de opvang van vluchtelingen te betalen uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking, blijft er minder geld over voor onderwijs en gezondheidszorg aan kinderen en hun families in ontwikkelingslanden. Dat willen wij niet.

Online petitie 
Op 18 en 19 februari vergaderen de OESO-landen in Parijs over de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Om te voorkomen dat er nog meer oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze budgetten zijn we een online petitie gestart. Doe ook mee! 

Beste Europese leiders,
Laat de opvang van vluchtelingen die naar Europa komen niet ten koste gaan van de allerarmsten in de wereld. Zorg ervoor dat onze hulp zich richt op de bestrijding van extreme armoede en geef daarbij prioriteit aan de landen en mensen die het minste hebben.
Laat de allerarmste mensen niet in de steek