Veel mensen geholpen, maar meer hulp nodig in Ethiopië

Binnenkort ronden elf Nederlandse hulporganisaties hun eerste gezamenlijke hulpactie af voor de slachtoffers van de droogte in Ethiopië. De organisaties, verenigd in de Dutch Relief Alliance (DRA), hebben in het afgelopen half jaar zo’n 400.000 kwetsbare mensen geholpen. “Doordat de Nederlandse overheid snel geld beschikbaar stelde, konden we als Nederlandse organisaties snel noodhulp bieden”, aldus Jacoline Kool, die de actie namens World Vision coördineert.​

“Het is mooi om te zien hoe snel en efficiënt we hebben gewerkt en hoe goed zaken werden afgestemd. Daardoor konden we veel mensen in korte tijd helpen”, aldus Kool. “Al hebben we zo’n 400.000 mensen bereikt, in de komende maanden blijft hulp hard nodig.”

In de afgelopen zes maanden werden droogte-bestendige zaden uitgedeeld en kregen ondervoede kinderen medische zorg en extra voeding. Ook is er geïnvesteerd in het trainen van gezondheidswerkers en voorlichters. Daarnaast zijn er nieuwe waterbronnen geplaatst en werden beschadigde bronnen gerepareerd. De hulp was vooral gericht op de meest kwetsbare mensen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen, mensen met een handicap en ouderen.

De Nederlandse overheid maakte in november 2015 ruim € 8,6 miljoen vrij voor de Ethiopië Joint Response. In samenwerking met de Ethiopische overheid werd gekozen voor drie prioriteiten: zorgen voor voldoende voedsel, het tegengaan en behandelen van ondervoeding en een betere toegang tot veilig (drink)water.

Ethiopië wordt al anderhalf jaar getroffen door extreme droogte, veroorzaakt door natuurverschijnsel El Niño. Zo’n 10 miljoen Ethiopiërs hebben hulp nodig. De droogte is extremer dan gebruikelijk. De regenperiodes komen later en zijn korter. Op dit moment veroorzaakt hevige regenval juist overstromingen in sommige delen van het land. De verwachting is dat de situatie tot september alleen nog maar verslechtert.

Over de DRA 
De noodhulporganisaties die deel uitmaken van de Dutch Relief Alliance (DRA) zijn: CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, ICCO en Kerk in Actie, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Tear, World Vision en ZOA. Terre des Hommes en War Child maken ook deel uit van de DRA, maar participeren niet in de Ethiopië Joint Response. De DRA kan haar werk doen dankzij het noodhulpgeld, dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken beschikbaar stelt uit het Dutch Relief Fund.

Quotes vanuit het veld:

  • “Mijn dochtertje was verzwakt door het tekort aan eten. Negen dagen geleden ben ik met haar naar de kliniek gegaan en nu gaat het een stuk beter met haar. Ik ben zo dankbaar dat ze nu geen honger meer heeft. Mijn kinderen betekenen alles voor mij.” Almaz
  • De 11-jarige Atsede en ruim 800 andere kinderen op haar school genieten nu van schoon drinkwater. Eerst dronken ze vervuild grondwater. “Nu drinken we schoon water. Ik ben zo blij!”
  • “We hadden de afgelopen maanden een groot tekort aan water. Te weinig water om te drinken, te weinig om eten mee te bereiden en te weinig voor ons vee. Die zorgen zijn nu vergeten!” Zenebech (47), moeder van vijf kinderen.