Nederlandse hulporganisaties werken samen in Syrië

11 hulporganisaties, waaronder Save the Children, zetten zich met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gezamenlijk in voor vluchtelingen uit en in Syrië. 

De hulporganisaties verstrekken voedsel, onderdak, gezondheidszorg en leggen watervoorzieningen aan. Daarmee hebben zij in 10 maanden tijd zo’n zeshonderdduizend mensen bereikt, grotendeels in Syrië zelf. Traumaverwerking, veelal voor kinderen en vrouwen, maakt ook deel uit van de hulpverlening. 

Op 29 februari is de eerste periode van gezamenlijke hulpverlening door de Syria Joint Response aan Syriërs in Syrië, Jordanië en Libanon afgelopen. Deze hulp is met bijna twaalf miljoen euro gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Door samenwerking met lokale organisaties is het gelukt om mensen in grote nood te bereiken, die door de meer geïnstitutionaliseerde hulpverlening van de Verenigde Naties moeilijk bereikt worden. 

“Verschillende organisaties boden hulp, zodat we konden overleven”, vertelt een onderwijzeres en moeder van een getraumatiseerd jongetje in een film over de Syria Joint Response. “We kregen voedsel, matrassen en dekens”, vertelt een meisje dat later graag gynaecoloog wil worden. De kracht van hoop straalt van haar glimlachende gezicht. “We zijn op de vlucht voor de bombardementen, vooral vanwege de kinderen”, zegt een moeder. Met haar kind aan de hand loopt ze langs een muur waar in warmrode graffiti staat: ‘Syria my love.’. 

Bekijk het filmpje dat laat zien hoe belangrijk onze hulp is voor Syriërs.