Onderzoek naar mogelijke misstanden: onderste steen boven

Op dit moment laat Save the Children een onafhankelijk onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de inkoop van hulpgoederen voor Syrië. Bij die inkoop is mogelijk ook Nederlands geld gebruikt; het gaat niet om geld van donateurs, maar wel om fondsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toen dat duidelijk werd, heeft Save the Children het direct gemeld bij het ministerie. Verschillende media berichten daarover, naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad (hier vindt u de link). 

In aanvulling op dat artikel benadrukt Save the Children dat vooralsnog geen bewijs is aangetroffen van frauduleuze handelingen. We streven er altijd naar dat onze programma’s waar ook ter wereld goed en volgens alle regels worden opgezet en uitgevoerd. In sommige gebieden is dat een uitdaging, maar we accepteren fraude op geen enkele manier. Ten gevolge van het nog lopende onderzoek zijn zwakke punten aangepakt. Zo benadrukken we ook bij ons personeel dat onze bestaande strikte procedures nauwgezet moeten worden gevolgd.

Save the Children doet er alles aan om de onderste steen boven te krijgen. Fraude met hulpgoederen die bestemd zijn voor mensen in nood, op welke manier dan ook, is niet acceptabel.