Oproep 78 kinderrechtenorganisaties aan EU: bescherm vluchtelingenkinderen

De Europese Unie en haar lidstaten moeten meer doen om vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen. 78 kinderrechtenorganisaties, waaronder Save the Children, UNICEF en Defence for Children roepen daartoe op bij de opening van het tiende Europese Forum voor de Rechten van het Kind in Brussel (29-30 november 2016). De bescherming van deze kinderen staat nu niet voorop en dat brengt ze nog verder in gevaar, aldus de organisaties. Ook in Nederland zijn verbeteringen in de asielprocedure en asielopvang noodzakelijk om kinderen beter te beschermen en perspectief te bieden.

23.000 kinderen in onzekerheid in Griekenland
Europa's vluchtelingen- en migrantencrisis gaat binnenkort het derde jaar in. Kinderen spelen daarin een steeds grotere rol en de impact op hun leven is des te tragischer. Tussen januari 2015 en september 2016 vroegen meer dan 664.500 kinderen asiel aan in Europa. In Italië zijn negen op de tien kinderen dit jaar aangekomen zonder ouder(s) of begeleiding. In Griekenland verblijven 23.000 kinderen in onzekerheid over hun toekomst, ze staan in de wacht waardoor ze onder andere scholing missen. Alleen dit jaar al stierven naar schatting meer dan 700 kinderen op zee in een poging Europa te bereiken. Vorige week stierf een zesjarig kind in een brand in het Moria kamp op het Griekse eiland Lesbos.

Grote risico's voor kinderen
UNICEF, Save the Children en Defence for Children zijn zeer bezorgd dat de zorg voor deze kinderen te weinig prioriteit krijgt en zij daardoor grote risico's lopen. Vertragingen in asiel- en gezinsherenigingsprocedures zorgen ervoor dat kinderen verdwijnen of vertrouwen op smokkelaars. Kinderen in Zweden, bijvoorbeeld, wachten vaak tot een jaar voor hun asielzaak wordt gehoord. Kinderen in Griekenland missen gemiddeld twintig maanden school en veel kinderen wachten meer dan een jaar op hereniging met familieleden in andere EU-landen. Kinderen in de asielopvang in Nederland moeten onnodig vaak verhuizen, missen daardoor school en vinden geen aansluiting meer bij andere kinderen. Het belang van het kind in de Nederlandse asielprocedure wordt nauwelijks meegenomen.

Het beschermen van kinderen gaat niet vanzelf, zeggen de kinderrechtenorganisaties. De Europese Unie en haar lidstaten moeten veel meer rekening houden met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van kinderen. De organisaties roepen op tot het investeren in een gericht actieplan voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.

Zeven maatregelen
De 78 kinderrechtenorganisaties pleiten voor zeven prioritaire maatregelen die vluchtelingen- en migrantenkinderen beschermen en hen voorbereiden op de toekomst. Zoals het dringend invoeren van een EU-actieplan voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, betere waarborgen voor kinderen in de asielwetgeving, meer financiële middelen om nationale jeugdzorgsystemen te versterken en om kinderen over de grenzen heen te beschermen.
De kinderrechtenorganisaties vinden de acties op EU-niveau tot nu toe versnipperd en onvoldoende. Alle verantwoordelijke instanties moeten beter samenwerken en staten moeten informatie beter verzamelen en delen.

Toekomstige EU-burgers
Op dit moment bespreekt het Europees Parlement de hervorming van het Europees asielstelsel. Dat biedt een unieke kans om te regelen dat alleenreizende kinderen een voogd krijgen, onderwijs en gezinshereniging. EU-actie is ook nodig om de detentie van migranten- en vluchtelingenkinderen te beëindigen en alternatieven voor detentie te ontwikkelen.
Veel van deze kinderen worden toekomstige EU-burgers. Staten moeten in hen investeren zodat ze op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen in onze samenleving.

Vluchtelingen- en migrantenkinderen zijn op de eerste plaats kind, ongeacht hun migratiestatus.

Klik hier voor de oproep 'Children cannot wait' van 78 kinderrechtenorganisaties, d.d 29 november 2016.