Petitie: Stop de bombardementen op Aleppo

In de afgelopen vijf dagen zijn meer dan 300 kinderen omgekomen of ernstig gewond geraakt. Scholen, ziekenhuizen, hulpverleners en burgers zijn doelwit. De verwoesting en het menselijk leed die via de media en onze lokale partners naar buiten komen, zijn amper voor te stellen. Sinds het opheffen van de wapenstilstand vorige week zijn er meer dan 200 bevestigde luchtaanvallen geweest. Er worden nu ook "bunker busting bombs" ingezet om ondergrondse doelwitten te treffen. Die treffen ook de schuilkelders van families en de ondergrondse scholen: de laatste plek waar kinderen zich enigszins veilig waanden en waar ze zo goed en zo kwaad als het ging nog wat onderwijs konden volgen. Nu zijn kinderen helemaal nergens meer veilig voor de bommen.

We zijn het allemaal aan de kinderen van Aleppo verplicht om onze stem te laten horen en onze afkeer uit te spreken over deze grove schending van internationale verdragen en menselijke normen. Save the Children biedt je met een petitie het platform om je verontwaardiging uit te spreken bij de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Koenders, zodat we samen een duidelijk standpunt innemen: het bombarderen van kinderen is niet acceptabel en moet NU stoppen. 

* Deze petitie is gesloten