Teleurgesteld in keuzes van Europa

Save the Children is zwaar teleurgesteld over de ‘een eruit, een erin’ vluchtelingendeal tussen de Europese Unie en Turkije, zoals die vrijdag 18 maart naar buiten is gekomen. Geen grenzen, maar mensen moeten worden beschermd.

Voor de vele duizenden vluchtelingen die gestrand zijn in de modder, de kou en de regen, wachtend op nieuws vanuit Brussel, zorgt deze deal alleen maar voor meer onzekerheid.

De genoemde verzekering dat alle vluchtelingen die in Griekenland aankomen worden behandeld overeenkomstig de internationale verdragen, is mooi. Maar het is nog zeer onduidelijk hoe die verzekering in de praktijk uit gaat pakken. Mensen in cirkels blijven rondsturen en de verantwoordelijkheid bij Griekenland en Turkije leggen is geen oplossing van het probleem – het is noodzakelijk om verantwoordelijkheden te delen.

In  februari was 40 procent van de vluchtelingen die overstaken tussen Turkije en Griekenland minderjarig, niet zelden gaat het om alleenstaande kinderen. De internationale gemeenschap heeft de plicht de kinderen goed te beschermen en hen onderwijs te bieden. Iets dat er in landen in de regio vaak bij inschiet, simpelweg omdat ze de capaciteit daar niet hebben; ze staan al zwaar onder druk. Alleen al in Turkije gaan op dit moment ruim 450.000 Syrische kinderen niet naar school. Deze nieuwe deal zal het enorme gat in de ontwikkeling van duizenden kinderen alleen maar vergroten.

De Europese leiders zouden zich moeten inzetten voor een beter herplaatsingsbeleid van mensen en voor veilige routes naar Europa.