Wakes voor honderden dode en gewonde kinderen Aleppo

In verschillende steden zijn vandaag wakes gehouden voor de zeker 500 kinderen die de afgelopen maand zijn gedood of zwaar gewond geraakt in Aleppo. Precies een maand geleden liep de laatste wapenstilstand afliep.

Ziekenhuizen registreerden 136 sterfgevallen door de recente bombardementen in het oosten van de belegerde stad, en 397 zwaar gewonden. Dat zijn alleen de geregistreerde gevallen; het werkelijke aantal kan nog hoger liggen. Door de steeds zwaardere bombardementen van de afgelopen maand zijn naar schatting 100.000 kinderen afgesloten van de buitenwereld, terwijl ze dringend behoefte hebben aan voedsel, schoon water en medische hulp.
 
Save the Children grijpt dit moment aan om de wereld op te roepen de kinderen van Aleppo beschermd moeten worden, door wakes te houden in Aleppo, New York, Berlijn, Toronto en Genève. De wakes vestigen de aandacht op het gebrek aan respect voor kinderlevens, en ze zijn een herdenking van dode en gewonde kinderen van de afgelopen maand.
In Aleppo, waar het te gevaarlijk is om groepen mensen bij elkaar te brengen, komen kinderen en gezinnen thuis samen. Door het aansteken van een kaars of het omhoog houden van een bord vragen ze een ​einde aan het bloedvergieten. Voor donderdag is een staakt-het-vuren van 8 uur afgekondigd, maar dat is te weinig om hulp de stad in te krijgen of gewonde kinderen te evacueren.
 
“Wat er nu gebeurt met de kinderen van Aleppo en in heel Syrië is een van de bepalende politieke en morele uitdagingen van deze tijd”, zegt directeur Pim Kraan van Save the Children. “Het voortdurend falen om kinderen te beschermen brengt het internationaal humanitair recht aan het wankelen. Als we nu niets doen wordt dit een van de donkerste periodes van onze geschiedenis.”
Pim Kraan: “De wereld laat de kinderen van Syrië al te lang in de steek. Er is actie nodig van alle partijen om de kinderen in veiligheid te brengen, nu de situatie in Aleppo is verslechterd. De geschiedenis zal over ons oordelen naar aanleiding van de manier waarop we nu reageren.”
 
Save the Children wil een onmiddellijk staakt-het-vuren van 72 uur in Syrië. Dat is een eerste stap die voldoende tijd geeft voor de evacuatie van zieken en gewonden en voor het brengen van de broodnodige humanitaire hulp aan kinderen en gezinnen. Daarnaast wil de kinderrechtenorganisatie een onafhankelijk onderzoek naar de aanvallen op scholen, ziekenhuizen en andere burgerdoelen in Aleppo.