Actie is nodig voor Syrische vluchtelingen

Opvanglanden en donoren moeten actie ondernemen om legaal verblijf van vluchtelingen uit Syrië, onderwijs en toegang tot werk mogelijk te maken. Daarnaast moeten overheden de rechten van asielzoekers respecteren. Deze dringende aanbevelingen doen Save the Children en andere hulporganisaties in aanloop naar een conferentie over Syrische vluchtelingen die in Helsinki plaatsvindt.
 

Op de conferentie ‘Supporting Syria and the Region Conference' in London werden een jaar geleden toezeggingen op het gebied van beleid en financiële steun gedaan door donoren, opvanglanden en andere belanghebbenden. De toegezegde bedragen waren zelfs hoger dan verwacht. Helaas is echter pas een klein deel van de broodnodige lange termijn financiering die was toegezegd verwezenlijkt: 607 miljoen van de 6,1 miljard, blijkt uit een rapport van de hulporganisaties.
 
Daarnaast is het klimaat voor de opvang van vluchtelingen is in Europa en in de Verenigde Staten in toenemende mate restrictief geworden. Minder dan drie procent van het totale aantal Syrische vluchtelingen is via hervestiging in Europa of de VS opgenomen. Dit ondanks drie grote internationale conferenties die vorig jaar aan deze problematiek waren gewijd.
 
Het rapport Stand & Deliver van Save the Children en andere hulporganisaties beveelt daarom drie hoofdpunten aan: 

  • Opvanglanden en donoren moeten actie ondernemen om legaal verblijf, onderwijs en toegang tot werk mogelijk te maken voor vluchtelingen; 
  • Overheden en donoren moeten de verantwoordelijkheid delen , zowel wat betreft geld als hervestiging van vluchtelingen; 
  • Rechten van asielzoekers moeten worden gerespecteerd. 

Wij hopen dat het rapport bijdraagt aan een verbeterde situatie voor de vele vluchtelingen die recht hebben op een veilig toevluchtsoord en een betere toekomst.