EU-voorstel zet duizenden kinderen klem in verscheurd Libië

EU-leiders die elkaar vrijdag treffen op Malta voor een informele bijeenkomst over migratie vanuit Libië, dreigen kinderen te veroordelen tot mishandeling, misbruik en uitbuiting door smokkelaars en gewapende groepen. Het is de verwachting dat de EU-leiders het plan gaan steunen dat de Libische kustwacht ondersteunt in het tegenhouden van migranten.

Het EU-plan draait onder meer om het opleiden van de Libische kustwacht. Het is erop gericht om meer boten tegen te houden en smokkelaars af te stoppen. Zonder garanties over mensenrechten lopen teruggebrachte kinderen echter het grote risico opnieuw slachtoffer te worden van langdurig geweld, stelt Save the Children.

“Simpelweg kinderen terugduwen naar een land dat door velen als een hel wordt omschreven is geen oplossing”, zegt directeur Pim Kraan van Save the Children in Nederland. “De EU is weer eens haar verantwoordelijkheid voor mensen aan het outsourcen, zonder zicht op wat er gaat gebeuren met de kinderen, mannen en vrouwen. Ze kunnen weer worden vastgezet in detentiecentra onder onmenselijke omstandigheden. Er worden mensen geslagen, gegeseld of aan bomen gehangen. Bijna ontelbaar zijn de getuigenissen van vrouwen en kinderen die vervolgd, mishandeld of verkracht zijn.”

Save the Children maakt zich er ook zorgen over dat vluchtelingen vanuit Libië zullen worden teruggestuurd naar de (thuis)landen die ze eerder ontvluchtten vanwege vervolging, oorlog, verkrachting, marteling of uitbuiting.

 Save the Children startte in september 2016 haar reddingsmissie op de Middellandse Zee. In een paar maanden werden meer dan 2700 mensen gered, onder wie ruim 400 kinderen. De meeste van hen reisden alleen. Kraan: “Ze vertellen over verschrikkelijke omstandigheden in Libië en over de ontberingen tijdens de reis er naartoe. Fysiek of seksueel geweld door smokkelaars, dwangarbeid, rekrutering door gewapende groepen, honger en dood in de centra. Het EU-plan voorziet in de verbetering van de Libische opvangcentra, maar dat er geen garanties zijn opgenomen baart ons grote zorgen.”

Save the Children roept op tot een ruimhartiger beleid voor hervestiging en visa op humanitaire gronden. Ook moeten de mogelijkheden voor studenten en (tijdelijke) arbeidsmigratie worden uitgebreid. De oorzaken van migratie zouden aangepakt moeten worden via het uitbreiden van ontwikkelingshulp, duurzaam investeren in landen van herkomst en het stoppen van geweld en vervolging in die landen.

Save the Children heeft zich samen met ruim honderd andere humanitaire organisaties meer dan eens uitgesproken over het Migration Partnership Framework, dat vorig jaar door de EU is aangenomen. Kraan: “Het voorziet in meer samenwerking tussen de EU en landen in Afrika en het Midden-Oosten. Maar volgens ons heeft het maar een doel: de migratie indammen, ten koste van mensenrechten en de geloofwaardigheid van Europa.”