Wereldarmoededag

Wereldarmoededag in Nederland

17 oktober is het Wereldarmoededag en staan we stil bij het feit dat 292.000 kinderen in Nederland opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

117.000 van deze kinderen leven zelfs in langdurige armoede, en deze groep neemt nauwelijks af. In het jaarlijkse rapport van Eurochild (Europees netwerk ter promotie van de rechten en het welzijn van kinderen) staat dat de Nederlandse overheid het bestrijden van armoede onder kinderen hoog op de politieke agenda heeft gezet. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, is er echter nog onvoldoende garantie dat de extra middelen effectief worden ingezet en de specifieke aanpak van structurele oorzaken van armoede blijft onduidelijk.

Zelfstandig recht op sociale zekerheid   
Op dit moment is Nederland het enige land ter wereld dat een voorbehoud heeft gemaakt bij artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag: het recht op sociale zekerheid voor kinderen. Hierdoor kunnen kinderen niet zelfstandig aanspraak maken op voorzieningen van sociale zekerheid en zijn er families met kinderen die in Nederland beperkt toegang hebben tot voedsel, water, elektriciteit en zelfs een dak boven hun hoofd. Deze kinderen groeien op met het risico onder de armoedegrens te duiken door de situatie van hun ouders. Het opheffen van dit voorbehoud zou betekenen dat alle kinderen in Nederland gelijkwaardig kunnen opgroeien.

Verschillen in armoedebestrijding
Het rapport van Eurochild laat ook zien dat er ongelijkheid is in de toegang tot armoedebestrijding op gemeentelijk niveau. Nederland stelt jaarlijks €100 miljoen beschikbaar voor armoedebestrijding, waarvan €85 miljoen op gemeentelijk niveau wordt besteed. Sommige gemeenten gebruiken het geld dat is bedoeld voor armoedebestrijding echter om een gat in hun algemene budget te vullen. Het geld oormerken zou dit kunnen voorkomen. De evaluatie van de middelen die dit najaar gepubliceerd wordt, moet aantonen hoe groot dit probleem is.

Participatie: kinderen denken mee
De oplossing voor het bestrijden van structurele oorzaken van armoede ligt niet alleen bij de overheid, ook kinderen en jongeren zelf hebben idee├źn over hoe armoede het beste kan worden tegengegaan. In het project Speaking Minds denken jongeren mee over het (gemeentelijk) armoede- en schuldenbeleid en brengen zij een advies uit aan de gemeente. Dit leidt tot een effectiever en inclusiever beleid.       

Ook de komende jaren blijven Defence for Children en Save the Children zich inzetten voor een effectief armoede- en schuldenbeleid waarmee alle kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen.