Waar de crisis het grootst is. Zijn wij er voor de allerkleinsten. Onvoorwaardelijk.

Als gevolg van de corona-pandemie zal het gezin van Sejun, Arwin en 86 miljoen andere kinderen hun inkomen verliezen. Wat de kans op ondervoeding, geweld, misbruik en kindhuwelijken enorm vergroot. En dat zal invloed hebben op de rest van hun leven. Met jouw hulp kunnen we deze kinderen beschermen, voeden en naar school laten gaan. Want wat er ook nodig is, wij zijn er voor ze.

Veelgestelde vragen

Hoe gaan wij als organisatie om met de coronapandemie? De veelgestelde vragen en de antwoorden op een rij.
Naar de vragen

Jouw steun is, zeker nu, hard nodig!

Wij geven voorlichting, zorgen voor hygiënepakketten, onderwijs (op afstand), psychosociale steun en bescherming. Juist aan kinderen die hulp het hardst nodig hebben.
Help je mee?

Houd aandacht voor kwetsbare kinderen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact op leven van kwetsbare kinderen en jongeren. Wij doen een beroep op de overheid en alle Nederlanders
Lees onze oproep

"We zijn gewend aan oorlog. Zelfs als die vlakbij is. Dan schuilen we in grotten. Maar voor dit virus kunnen we ons niet verstoppen."

Ali*, 14 jaar uit Syrië

Doe mee met onze voorleesactie #savewithstories

Met Save with Stories lezen bekendheden een stukje van hun favoriete kinderboek voor op social media. Wat leest ambassadeur Nadia Moussaid voor? Of Paul van Loon? 
Lees er alles over

TeamUp voor thuis

Met ons programma in Nederland 'TeamUp' weten wij hoe je kinderen in moeilijke tijden kunt steunen. Daarom hebben we onze speel- beweegoefeningen aangepast voor de coronacrisis. Voor alle kinderen van 6 tot en met 11 jaar en hun ouders in Nederland. 
DOE JE MEE?

Nieuwsberichten over corona

17-SEP-2020

COVID-19: kinderen uit arme gezinnen het meest getroffen door pandemie

16-JUL-2020

Europese actie in strijd tegen armoede onder kinderen hard nodig

13-JUL-2020

10 miljoen kinderen mogelijk niet meer naar school door Corona

Zo bereiken we kinderen in Soedan

Jeeps met luidsprekers en uithangborden rijden door Noord-Darfur en Kordofan in Soedan om de bevolking te vertellen hoe de verspreiding van het COVID-19 virus kan worden gestopt. Een lokale toneelgroep helpt ons deze boodschap op een meer verhalende manier te delen via de lokale radio en luidsprekers in het gebied.

Eréndira (8) uit Honduras over hygiënepakket

“Met mijn moeder en zusjes ben ik op weg naar de Verenigde Staten. Maar voorlopig zitten we in een opvangcentrum in Mexico. We hebben hygiënepakketten gekregen met onder andere zeep, tandpasta en een tandenborstel.”

Tala (9) uit Syrië krijgt online onderwijs

“Ik woon in een vluchtelingenkamp in Idlib. Vanwege het coronavirus is mijn school gesloten. Gelukkig krijg ik online onderwijs zodat ik thuis door kan gaan met leren.”

Moeder Bola en Khalid (5) uit Somalië weten nu hoe ze goed hun handen moeten wassen

“Ik heb van een gezondheidswerker geleerd hoe ik mezelf en mijn kinderen kan beschermen tegen het coronavirus. Nu laat ik mijn zoon zien hoe hij zijn handen moet wassen.”

Wereldwijd de strijd aan tegen corona

Waar wij al midden in de pandemie zitten, staan ontwikkelingslanden nog maar aan het begin. Als het coronavirus daar om zich heen grijpt, zijn de gevolgen helemaal rampzalig. Daarom zetten wij alles op alles om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

We hebben onze klinieken op tijd van voorraden medicijnen en beschermende middelen voor de medische staf voorzien. We geven voorlichting via de radio, tv en online, hangen posters op en rijden rond met megafoons. Ook gaan onze lokale gezondheidsmedewerkers en vrijwilligers de dorpen langs om bijvoorbeeld handenwasinstructies te geven en te wijzen op de noodzaak van afstand houden. Bovendien delen we hygiënekits uit, met onder andere zeep en handdoeken, en zorgen we voor schoon drinkwater. Elementaire zaken, die echter lang niet overal voorhanden zijn.

We kijken ook vast vooruit. Want ook op plekken in minder ontwikkelde landen, zorgen wij ervoor dat kinderen toch onderwijs kunnen blijven volgen. Ook bieden we psychosociale steun en extra bescherming. We leren kinderen om te gaan met stress en onzekerheid en begeleiden hun ouders, zodat hun huis een veilig thuis blijft.

Handen wassen? Deze kinderen laten zien hoe het moet

Wat doen we in Nederland?

Ons kantoor in Nederland heeft verschillende maatregelen genomen rondom de uitbraak van het coronavirus. Zo werken sinds maandag 16 maart alle medewerkers van Save the Children in Nederland vanuit huis. Het kantoor in Den Haag is gesloten. Al onze bijeenkomsten en reizen zijn afgelast. Ons kantoorwerk gaat echter onverminderd door, via mail, telefoon of virtuele meetings.

In Nederland moesten wij in maart tijdelijk stoppen met het programma TeamUp, een programma van Save the Children, War Child en UNICEF Nederland. Wij zetten onze ervaring en expertise in door gevluchte kinderen met sport- en spelactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen. Gelukkig konden wij in mei de activiteiten met TeamUp weer hervatten. 

Ook hebben wij in heel Nederland de uitvoering van onze gemeentelijke Speaking Minds trajecten voor kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren stopgezet. In juni zijn we gestart met een online pilot. Wij blijven onze werkzaamheden op afstand uitvoeren om ook in deze tijd te zorgen dat kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren in Nederland niet vergeten worden. Daarnaast zijn wij bezig om na te denken over manieren waarop kwetsbare jongeren betrokken kunnen (blijven) worden bij de actuele ontwikkelingen.

Bereikbaar

Wil je ons bereiken? Dan kan dat op de vertrouwde manier, tussen 9.00 uur en 17.00 uur, via nummer  070 - 338 4444. Of per e-mail: [email protected] De verwerking van brieven en fysieke post kan wat vertraging oplopen.

Samen met onze collega's in de 120 landen waar we werken, zetten we alles op alles.

Juist tijdens deze pandemie

Ze hebben jouw hulp nodig

Doneer nu