Aan de deur werven in coronatijd

Vanaf januari 2021 zijn onze wervers weer kleinschalig én volgens de corona-richtlijnen gestart met werven. Want juist in deze tijd zijn wij er voor de kinderen in nood, onvoorwaardelijk.

We volgen de RIVM-richtlijnen
De wervers werken conform de richtlijnen van het RIVM, meer hierover lees je in het coronaprotocol.

Wij werven onder andere al jaren donateurs door direct mensen aan te spreken, aan huis of op straat. Onze enthousiaste wervers, over het algemeen studenten, gaan dagelijks de straat op om voorlichting te geven over ons werk en daarmee nieuwe donateurs te werven. Zij werven tot maximaal 20:00 uur ’s avonds. Naast huis aan huis, werven wij ook in bijvoorbeeld stadscentra. 

Het werven van donateurs is een groot verschil met collectes. Bij collectes wordt er direct om een financiële bijdrage gevraagd die je in een collectebus kunt stoppen. Onze wervers vragen niet om contant geld. Zij vragen je om ons werk structureel te steunen middels een incasso machtiging.

Op www.geefgerust.nl kun je per postcodegebied zien waar onze wervers langs de deuren gaan.