Over ons

Save the Children werd meer dan 90 jaar geleden (1919) opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Dit Verdrag is ook door Nederland geratificeerd en verankerd in de statuten van Save the Children.

Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

In ons 90 jarige bestaan heeft Save the Children een deskundig, wijdvertakte organisatie opgebouwd in 127 landen. Wereldwijd werken dagelijks ruim 27.000 Save the Children professionals, waarvan ruim 85% vanuit onze lokale veldkantoren, om kinderen in kwetsbare situaties te helpen.

Dit kan een acute noodsituatie zijn door een (natuur)ramp of door langdurige conflictsituaties zoals oorlog of chronische armoede.

We richten ons op 2 hoofdtaken: het redden van levens en het redden van de dromen en de toekomst van kinderen. Medische zorg, goede voeding en voorlichting redden levens. Leren lezen en schrijven, maar ook leren over kinderrechten, beroepsmogelijkheden, vrede en veiligheid bieden kansen op een betere toekomst.

Wij werken aan de hand van onze ‘theorie van verandering’. Deze theorie bestaat uit: kinderen een stem geven, oplossingsvormen innoveren, zoveel mogelijk samenwerken en op grote schaal resultaten behalen. Al onze programma’s komen tot stand in samenwerking met kinderen, ouders, overheden, gemeenschappen en andere lokale partners. Zo bieden we duurzame oplossingen die ‘toekomstproof’ zijn.