Waar wij voor staan

Save the Children International
Save the Children International wordt geleid door een bestuur van veertien leden. Het bestuur is aangesteld door de 29 lidorganisaties. In de dagelijkse praktijk geeft de CEO leiding aan de organisatie, het internationale secretariaat en het International Programmanagement. Voor de leden zijn het internationale secretariaat en de IPU het aanspreekpunt van de internationale organisatie.
Meer informatie over de internationale Save the Children organisatie is te lezen op onze internationale website.

Save the Children Nederland
Save the Children is in Nederland gevestigd in Den Haag. De organisatie bestaat uit de Raad van Toezicht, het managementteam en drie afdelingen: Programma’s, Algemene Zaken en Communicatie en Marketing.

De afdeling Programma’s is primair belast met de hoofddoelstelling: het verbeteren van leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. Deze afdeling initieert en monitort alle programma’s. Daarnaast onderhoudt de afdeling het contact met de veldkantoren, die de werkzaamheden in de programmalanden uitvoeren, en de institutionele financiers.

De afdeling Communicatie & Marketing draagt verantwoordelijkheid voor uitingen naar publiek en media in de vorm van campagnes. Daarmee geeft de afdeling mede inhoud aan de statutaire doelstelling van het geven van voorlichting ten behoeve van kinderen in moeilijke omstandigheden. De afdeling is ook belast met de particuliere fondsenwerving en het creëren van sponsorships en partnerschappen in de zakelijke markt. De afdeling Communicatie en Marketing kan een beroep doen op een netwerk van vrijwilligers.

De afdeling Algemeen bestaat uit het secretariaat, de financiële administratie en het team Woordvoering en Beleid. Het team Woordvoering en Beleid richt zich nadrukkelijk op de inhoudelijke beleidscommunicatie en lobby-activiteiten. Het secretariaat en de financiële administratie zijn voorwaardenscheppend voor de andere twee afdelingen en ondersteunen de Raad van Toezicht, de directeur en de andere afdelingen op (financieel) administratief en secretarieel gebied.

In 2015 bestond de Save the Children organisatie in Nederland uit gemiddeld 45 medewerkers.