Wij hebben een actief en streng Child Safeguarding systeem

In ons werk staat de veiligheid van kinderen voorop

Vanwege recente berichtgeving in de media vinden wij het belangrijk onze regels en procedures omtrent de veiligheid van kinderen te benadrukken.

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen een gezonde start, de kans om te leren en we beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, maar elke dag weer.

Om de wereld van kinderen veiliger te kunnen maken, is het onze plicht om allereerst onze eigen organisatie veiliger te maken voor kinderen. De omvang van onze organisatie met ruim 27.000 medewerkers, de complexiteit van ons werk en de locaties waar we werken maken ons kwetsbaar.

Incidenteel wordt geprobeerd misbruik te maken van de toegang die onze organisatie heeft tot de meest kwetsbare kinderen. Daarom hanteert Save the Children de strengst mogelijke procedures om deze mensen te weren uit of om hen op te sporen in onze organisatie.

Strenge regels voor iedereen die uit naam van Save the Children handelt
Save the Children heeft een zerotolerance beleid ten aanzien van het schaden van kinderen door iedereen die ons vertegenwoordigt (medewerkers, vrijwilligers en vaste leveranciers) middels het ’Child Safeguarding’ systeem. Deze dicteert hoe onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers en partners zich moeten gedragen t.a.v.  kinderen, zowel professioneel als in hun priv√©leven. Dit houdt in dat:

  • Save the Children een actief en streng Child Safeguarding systeem hanteert, bestaande uit richtlijnen, procedures, criteria, monitoring tools en trainingsmaterialen voor het management en alle medewerkers van Save the Children.
  • alle Save the Children medewerkers, ongeacht in welk land of welke afdeling zij werken, zich moeten committeren aan de Save the Children ‘Child Safeguarding Gedragscode’.
  • alle medewerkers, vrijwilligers en freelancers een Verklaring omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen om in dienst te treden bij Save the Children.
  • elke medewerker bij indiensttreding een verplichte training en jaarlijks een herhaalcursus moet volgen over Child Safeguarding.

Controle op onze regels
De controle op de Child Safeguarding gedragscode is de taak van iedereen die bij Save the Children werkt. Alle medewerkers hebben de plicht om (verdenkingen van) overtreding van onze gedragsregels te melden bij hun leidinggevende, de child safeguarding specialisten of via onze anonieme tiplijn. Speciale opgeleide teams onderzoeken deze verdenkingen en overtredingen.

Overtreding van de gedragscode leidt zonder uitzondering tot consequenties, zoals ontslag of juridische vervolging. In sommige gevallen is het incident officieel niet in strijd met de lokale wetgeving, maar overtreedt het wel onze eigen gedragscode.   

Wanneer een kind geschaad wordt, heeft het belang van het kind in alle gevallen onze hoogste prioriteit. We bieden het slachtoffer indien gewenst altijd psychosociale en juridische bijstand aan.

Nooit goed genoeg
Als het aankomt op de veiligheid van kinderen, kan het altijd beter: we versterken de bestaande procedures continu om herhaling te voorkomen. Bovendien hebben we in 2016 ons volledige protocol laten testen door een team van onafhankelijke, externe experts en we hebben hun aanbevelingen voor innovatie en verbetering doorgevoerd.   

Incidenten
Ons strenge systeem zorgt ervoor dat incidenten gesignaleerd, gerapporteerd en opgevolgd worden. Deze incidenten kunnen te maken hebben met moedwillige overtredingen op het gebied van seksueel, emotioneel of fysiek misbruik van collega’s en/of kinderen of incidenten waarin kinderen onbedoeld slachtoffer zijn.

Save the Children rapporteert als internationale organisatie over incidenten met betrekking tot child safeguarding in haar jaarverslag:

Onze gedragscode in het kort
Elke medewerker van Save the Children committeert zich zowel professioneel als privé aan onderstaande gedragsrichtlijnen:

Het is NIET toegestaan om:

  1. kinderen te slaan, stompen, duwen of ander fysiek geweld toe te passen
  2. kinderen te pesten of vernederen, tegen hen te schreeuwen of vloeken en ander emotioneel geweld toe te passen
  3. een kind/ een groep kinderen voor te trekken of een (groep) kinderen te discrimineren
  4. een gunst of geld te vragen in ruil voor hulp.
  5. seksueel gedrag te uiten, zoals flirten, aanraken of mondelinge toespelingen
  6. tijd alleen door te brengen met een kind of een kind thuis uit te nodigen.