MVO

Save the Children Nederland heeft een MVO beleid om vorm te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie.  

MVO missie 
Save the Children Nederland werkt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier voor kinderen en gezinnen, met oog voor haar eigen invloed op de maatschappij, medewerkers en het milieu. 

MVO visie 
Save the Children Nederland wil de autoriteit worden op het thema kinderrechten in Nederland en een voorbeeld zijn ook wat MVO betreft. 
Save the Children streeft binnen haar bedrijfsvoering en relaties naar een hoogwaardig MVO beleid om de levens van kinderen positief te beïnvloeden.

MVO doelen 2018
De Save the Children Nederland heeft de volgende MVO doelen in 2018:

1.    Groene bedrijfsvoering verhogen - 10% minder reizen en 10% minder papiergebruik (op jaarbasis gecorrigeerd naar het aantal medewerkers)

2.    MVO opnemen in de MT/RvT Dashboard – een effectief stuurinstrument van de MVO doelen en acties 

3.    MVO Certificering - Save the Children Nederland wil in 2018 de  MVO Prestatieladder (niveau 3) certificering behalen