Credits @Fiona Hageman Fotografie

Junior Projectmedewerker Jongerenparticipatie (32 uur/week)

Save the Children is per direct op zoek naar een projectmedewerker voor het project ‘Speaking Minds’, dat in een coalitie met Defence for Children en Stimulansz wordt uitgevoerd.

In dit project werken we aan het overbruggen van de kloof tussen gemeenten en moeilijk bereikbare jongeren. Het doel is om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid op het gebied van armoede, sociale uitsluiting en schuldenproblematiek in Nederland. Als projectmedewerker ben je verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de projectactiviteiten en werk je direct met de doelgroep, jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
 
De organisatie
Save the Children vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. In de hele wereld geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en beschermen we hen tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren.

Dit doen we ook in Nederland met het doel dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Meedoen betekent: meepraten, meedenken en mee-besluiten. Hiermee is het binnenlandprogramma stevig verankerd in onze internationale strategie.
 
Plaats in de organisatie
Je werkt samen met de collega’s in het team ‘Binnenland’ binnen de programma afdeling. Je legt inhoudelijk verantwoording af aan de coördinator ‘Binnenland’ en hiërarchisch aan het hoofd van de Programma Afdeling. Je onderhoudt nauwe contacten met de betrokken medewerkers van de coalitie-organisaties. Je hebt als standplaats Den Haag, maar zal gezien de projectwerkzaamheden voor 75% elders in het land op locatie werkzaam zijn.
 
De functie
Wij zoeken een kandidaat die al ervaring heeft in een vergelijkbare functie of een pittige starter, iemand met creativiteit en initiatief om dit project uit te voeren en verder te ontwikkelen. Je draagt in deze functie bij aan het realiseren van de doelstellingen van Save the Children Nederland door middel van het implementeren van project Speaking Minds, door bij te dragen aan de institutionele fondsenwerving daarvan, en het realiseren van een efficiënte en effectieve samenwerking met de partnerorganisaties binnen en buiten het netwerk van Save the Children. De startdatum voor deze functie is 1 februari 2018.
 
Wat doe je?
De projectmedewerker:

 • Implementeert het project ‘Speaking Minds’ met als doel jongerenparticipatie op het gebied van armoede en sociale uitsluiting te bevorderen.
 • Bereidt de bijeenkomsten in het kader van dit project voor, faciliteert en evalueert deze bijeenkomsten conform de beschreven aanpak.
 • Draagt verbeterpunten aan ter verdieping en verbetering van de aanpak.
 • Draagt bij aan de acquisitie bij gemeenten en onderwijsinstellingen zodat de geplande jongerenparticipatietrajecten uitgevoerd kunnen worden.
 • Draagt bij aan de institutionele fondsenwerving van het binnenlandprogramma.
 • Houdt regelmatig intern en extern overleg met partners en betrokkenen over de voortgang van het project.
 • Voert de projectadministratie en draagt zorgt voor de rapportage aan subsidiegevers.
 • Verdere voorkomende werkzaamheden.
Wie ben jij:
 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding op universitair of Hbo-niveau
 • Je hebt interesse in en ervaring met het werken met, moeilijk bereikbare, jongeren
 • Je hebt aantoonbare ervaring met jongerenparticipatie en met het begeleiden van groepsprocessen
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het stimuleren en motiveren van jongeren, duidelijk kunnen communiceren, grenzen kunnen stellen en overzicht kunnen bieden aan jongeren. 
 • Je heb een relevant netwerk, dan wel ervaring met het opbouwen daarvan, dat bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor jongerenparticipatie.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (gezien het internationale karakter van de organisatie is de beheersing van het Engels een pré)
 • Je hebt een zorgvuldige werkhouding, en je bent een goede teamplayer
 • Je bent liefst woonachtig in de omgeving van Den Haag
Inschaling:
De functie is ingeschaald in BBRA-schaal 7 of 8.
 
Informatie en solliciteren:
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marinke Ros, coördinator van het Binnenlandprogramma. Telefoon: 070 338 44 48.
 
Save the Children voert een actief veiligheidsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van kandidaten bereidheid tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 
Reageren kan door een mail met CV en motivatiebrief naar [email protected]. De vacature staat open tot 12 december 2017.