Netwerker voor TeamUp (consultant)

Save the Children zoekt op korte termijn een drietal consultants die ons ondersteunen bij het vinden van de juiste personen om vrijwilliger te worden in het project TeamUp.

De organisatie:
Save the Children vindt dat ieder kind een eerlijke kans verdient. In de hele wereld geven wij kinderen een gezonde start, de kans om te leren en beschermen we hen tegen onrecht en gevaar. Wij doen alles wat nodig is om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren.

Dit doen we ook in Nederland, onder meer in het project TeamUp waarin War Child, Save the Children en UNICEF Nederland hun krachten bundelen en hun jarenlange expertise voor gevluchte kinderen inzetten in Nederland. ‘TeamUp’ biedt deze kinderen sport- spel- en dansactiviteiten. Zo kunnen ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Dat is noodzakelijk om zich weer veilig te voelen.

De opdracht:
Het project TeamUp wordt momenteel in meer dan twintig opvanglocaties voor vrijwilligers uitgevoerd en het is onze ambitie om dit uit te breiden naar 32 opvanglocaties. De begeleiding van de activiteiten in de opvanglocaties wordt gedaan door vrijwilligers, die door Save the Children en War Child worden gescreend en getraind. Aan deze mensen worden hoge eisen gesteld en in sommige delen van Nederland blijkt het moeilijk om voldoende mensen te identificeren en te activeren om mee te doen. Een intensievere aanpak van mensen die lokaal zijn ingebed, is nodig.
Daarom zoeken we voor elk van de regio’s Noord (Ter Apel, Balk, Assen, Zutphen, Harderwijk, Almelo, Luttelgeest, Hardenberg), Zeeland/Brabant (Goes, Middelburg, Gilze, Overloon), en Limburg (Sweikhuizen, Maastricht, Echt, Weert)  iemand die voor drie maanden in de betreffende regio op consultancy basis de volgende taken uitvoert:

  • Sleutelfiguren en -organisaties identificeren die hun netwerk kunnen inzetten om TeamUp onder de aandacht te brengen en om mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden;
  • Contact met deze personen en organisaties zoeken en onderhouden en hen faciliteren in het benaderen van potentiële vrijwilligers voor TeamUp;
  • Aanwezig zijn op bijeenkomsten, festivals, (Kerst)markten en alle mogelijke andere gelegenheden om TeamUp onder de aandacht te brengen en mensen persoonlijk te benaderen;
  • Uitzendbureaus en arbeidsmarktcommunicatiebureaus, universiteiten, hogescholen en andere geëigende kanalen benaderen met het verzoek de vrijwilligersvacature TeamUp onder de aandacht te brengen;
  • (Grote) bedrijven in de regio ertoe proberen te bewegen TeamUp te promoten en de vrijwilligersvacature te verspreiden;
  • Creatieve manieren bedenken om potentiële vrijwilligers op het spoor te komen.
Profiel:
Je bent woonachtig in dit gebied en goed ingebed in de lokale context. Je beschikt over een groot netwerk en weet de juiste mensen en organisaties te identificeren. Je bent representatief, enthousiasmerend, resultaatgericht, flexibel en in staat om de coalitiepartners van TeamUp te vertegenwoordigen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent vaardig in het onderhouden van contacten op diverse niveaus. 
 
Overeenkomst en tarief:
De opdracht is voor 26 dagen (of 52 dagdelen) in een periode van drie tot vier maanden. Het tarief is € 375 incl. BTW per dag.

Verder:
Save the Children voert een actief veiligheidsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van onze medewerkers en zzp-ers de bereidheid tot naleving van onze gedragscode, medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het aanleveren van een relevante referentie.

Interesse?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel, ben je geïnteresseerd en wil je een bijdrage leveren aan TeamUp? Reageer dan voor 12 december. Naast jouw cv, ontvangen wij graag jouw ideeën over de te kiezen aanpak in de vorm van een (klein) overzicht van activiteiten die jij wilt ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw aanstelling voldoende aanmeldingen van potentiële vrijwilligers oplevert. Je kunt dit sturen naar [email protected]. Meer informatie kun je vinden op onze website of je kunt  contact opnemen met Marinke Ros via 070-338 4448. 


Hieronder zie je onze video voor de werving van vrijwilligers