Voorzitter Kinderrechtencollectief

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor belangen van kinderen en zien zij toe op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Een belangrijke taak is het organiseren van de maatschappelijke inbreng in de vijfjaarlijkse rapportage van de Nederlandse overheid aan het VN Kinderrechtencomité. Ook geeft het Kinderrechtencollectief voorlichting over kinderrechten.

Wij bestaan momenteel uit zes kernleden. Dit zijn de kinderrechtenorganisaties: Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, en hebben daarnaast een breed partnernetwerk. Het naar buiten treden in een collectief bevordert de impact en de slagkracht in het streven naar een brede toepassing van het VN- Kinderrechtenverdrag. Een sterk collectief geeft daarnaast een structuur om als gezamenlijke gesprekspartner richting de overheid op te treden. Het Kinderrechtencollectief heeft een onafhankelijk coördinator (0.6 fte). Het secretariaat is gevestigd bij Defence for Children in Leiden.

Het Kinderrechtencollectief is op zoek naar een Voorzitter (m/v/x), voor 16 uur per maand.

Termijn: 2 jaar, met mogelijkheid tot tweede termijn
Startdatum: 1 maart 2023
Vergoeding: onbezoldigd

Werkzaamheden
positioneren, brengt intern en extern verbinding en zal als sterk netwerker de impact van het Kinderrechtencollectief nog verder helpen te vergroten. Vanzelfsprekend is de voorzitter in verbinding met kinderen en jongeren, beweegt zich makkelijk in het veld van relevante maatschappelijke en politieke organisaties en internaliseert de voorzitter de normen van het Kinderrechtenverdrag.

De werkzaamheden van de voorzitter bestaan uit:

 • Het leiden van de stuurgroepvergaderingen;
 • Het voorzitten van de delegatie van het Kinderrechtencollectief in het jaarlijks bestuurlijk overleg met
 • de staatssecretaris of minister van VWS;
 • Het leiden van de delegatie van het Kinderrechtencollectief tijdens het rapportageproces aan het VN-
 • Kinderrechtencomité;
 • Woordvoering op overkoepelende thema’s van het Kinderrechtencollectief;
 • Sparringpartner van de coördinator.
Kennis, vaardigheden en competenties: 
 
 • Affiniteit met kinderrechten en/of doelgroep kinderen (0-17 jaar)
 • Relevant netwerk
 • Ervaring met woordvoering voor diverse doelgroepen
 • Verbinder
 • Daadkrachtig
 • Politiek-strategisch
 • ​Diplomatiek​

Kinderbescherming:
Het Kinderrechtencollectief is gehuisvest bij Defence for Children. Defence for Children voert een actief kinderbeschermingsbeleid. Daarom vragen wij kandidaten tot naleving van onze gedragscode en medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Reageren?
Bent u geïnteresseerd in deze vacature? Stuur dan een motivatiebrief en CV vóór 1 februari uitsluitend via de e-mail naar: [email protected]

Voor nadere informatie kunt u bellen met coördinator van het Kinderrechtencollectief Brigitte Boswinkel op telefoonnummer 06 – 83 13 48 83.

>