Waar school ver weg is,
Brengen wij lezen dichtbij.
Onvoorwaardelijk.

Wij leren elk kind lezen. Help je mee?

Een nieuw schooljaar gaat van start, om te lezen, te schrijven, te rekenen - om te leren. Na vorig jaar, toen school door corona ineens dicht was, hebben kinderen zin om gewoon weer naar school te gaan. Voor veel kinderen wereldwijd is onderwijs echter niet vanzelfsprekend. Save the Children leert ieder kind lezen en schrijven. Onvoorwaardelijk.
 

Lezen en schrijven opent deuren voor een betere toekomst

Ieder kind heeft het recht om te leren lezen en schrijven. Kunnen lezen en schrijven is de basis van het onderwijs. Wie geletterd is, kan verder leren, heeft toegang tot werk en krijgt meer kansen op een betere toekomst. Het vermogen om geschreven taal te begrijpen doorbreekt de cirkel van armoede.

Bijna 400 miljoen kinderen van de basisschool leeftijd zijn echter ongeletterd.  Omdat scholen dicht zijn, of te ver weg. Omdat er geen lesmateriaal is. Of goede leerkrachten ontbreken. Ieder jaar dat goed onderwijs ontbreekt, zijn er ruim 70 miljoen kinderen die op hun 10e verjaardag nog niet kunnen lezen en schrijven.
 

Mahadiya (13 jaar) uit Ethiopië zit in groep 7. Door het coronavirus gaat ze momenteel niet naar school. Gelukkig kan Mahadiya boeken blijven lezen dankzij een kamelenbibliotheek die haar boeken brengt.

Lees meer

De impact van corona op een generatie

Momenteel worden we geconfronteerd met de grootste wereldwijde onderwijscrisis ooit.
Door de coronacrisis is het aantal kinderen dat achterstanden oploopt of niet terugkeert naar school om te leren lezen en schrijven drastisch toegenomen. Meer dan 1,6 miljard kinderen konden sinds begin 2020 door COVID-19 niet naar school. De gevolgen voor miljoenen kwetsbare kinderen is enorm. Veel van hen gaan waarschijnlijk niet meer terug naar hun klas. Het aantal kinderen dat daarmee leerachterstanden oploopt is enorm toegenomen. Een generatie kinderen over de hele wereld dreigt hierdoor nooit hun potentieel waar te kunnen maken. In deze tijd is aandacht voor onderwijs dan ook cruciaal.
 

Alphonsine en haar man Jean woonden onze First Read-sessies bij, onderdeel van ons Advancing the Right to Read-programma. Het heeft hen geholpen te beseffen welke rol ze kunnen spelen in de ontwikkeling van hun zoon Epaphrodite (6).

Lees meer

Lost Potential Tracker: middel om wereldwijde leercrisis te meten

Vaardig lezen op de leeftijd van 10 jaar is een maatstaf voor de ontwikkeling van een kind. Tot de leeftijd van 10 leren kinderen lezen; maar na deze kritieke leeftijd zouden ze moeten overschakelen op lezen om te leren Als ze op deze leeftijd niet kunnen lezen en begrijpen, belemmert dit hun leertraject voor de rest van hun leven, wat resulteert in gezondheid, armoedebestrijding en gelijkheid. Dit wordt leerarmoede genoemd. De Lost Potential Tracker is een interactieve tool die bijhoudt hoeveel kinderen elke seconde, minuut, uur, dag, week, maand en jaar hun potentieel hebben verloren door leerarmoede. De tracker toont aan dat bijna 6 miljoen kinderen elke maand 10 jaar worden zónder de basisvaardigheden voor geletterdheid die bij hun leeftijd hoort.    

Werk aan de winkel

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk om in kinderen de kans te geven te leren lezen en schrijven. Daarvoor worden meerdere interventies ingezet om de onderwijskansen van kinderen te verbeteren.

Jannat (10 jaar) woont met haar ouders en drie jongere broers en zussen in Jemen. Net als veel andere kinderen in haar klas had Jannat moeite met lezen en schrijven. Ze kon de woorden niet goed vormen en ze had moeite met lezen.

Lees meer

Literacy Boost

Save the Children zorgt dat kinderen goed onderwijs krijgen. We bouwen scholen, maar vooral werken we aan een leeromgeving waarin ieder kind de kans krijgt om te leren lezen en schrijven. Dat doen we met ons leerprogramma Literacy Boost. Gericht op kinderen die in de eerste twee jaar van de basisschool zitten. Dit programma richt zich naast het verbeteren van de leesvaardigheid van kinderen ook op bijscholing van leraren en op het vaststellen van leesachterstanden.

Het leerprogramma bestaat uit een aantal onderdelen. 

  • We meten de kennis en voortgang van kinderen 
  • We trainen leraren, zodat ze kinderen beter kunnen begeleiden en motiveren 
  • We geven training en voorlichting aan ouders en gemeenschappen 
  • We leveren boeken, bibliotheken en lesmateriaal 
  • We organiseren activiteiten zoals leesclubs 

Wij leren elk kind lezen. Help je mee?

Doneer nu!