Skip to main content

Wereldwijde hongersnood

5,7 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar oud zijn zo ernstig ondervoed dat ze ieder moment kunnen overlijden. Voor het eerst in 5 jaar is hongersnood wereldwijd toegenomen. Experts verwachten dat de wereldwijde hongersnood dit jaar alleen nog maar erger zal worden.
 

Miljoenen kinderen leven in omstandigheden waar de dreiging van honger en ondervoeding dagelijkse realiteit is. Ze leven in armoede of in conflictgebieden. De wereldwijde corona-crisis en mislukte oogsten zorgen er bovendien voor dat de voedseltekorten toenemen. We moeten nu actie ondernemen om deze kinderen te beschermen tegen ondervoeding en de gevolgen ervan.

5 schokkende feiten over honger

Ken je deze 5 schokkende feiten over honger?

1. Honger is een gecompliceerde crisis

Honger gaat niet over het af en toe overslaan van een maaltijd: het is vaak een onvermijdelijk gevolg van een andere crisis. Klimaatverandering, conflict en COVID-19 zijn slechts drie problemen die het risico kunnen vergroten dat kinderen honger lijden. Overstromingen en droogtes, verergerd door klimaatverandering, kunnen gewassen en vee vernietigen. In Jemen, een land dat al zes jaar door een intens conflict wordt geteisterd, heeft 70% van de bevolking niet genoeg te eten. En als gevolg van COVID-19 zijn hele toeleveringsketens verstoord, waardoor de voedselprijzen zijn gestegen en maaltijden voor miljoenen mensen onbetaalbaar zijn geworden.

2. Langdurig honger hebben heeft gevolgen voor de mentale en fysieke ontwikkeling van een kind 

Onderzoek toont aan dat langdurige honger de ontwikkeling van kinderen op een  negatief beïnvloedt. Als kinderen niet genoeg voedsingsstoffen opnemen uit voeding, schaadt dit de ontwikkeling van de hersenen. Het voorkomen van ondervoeding bij kinderen verbetert daarom de cognitieve functie, het leervermogen en de toekomstige resultaten van kinderen.

3. Scholen zijn de plek waar kinderen gegarandeerd minstens één maaltijd per dag kunnen krijgen.

Voor miljoenen kinderen is de schoolmaaltijd de belangrijkste bron voor hun dagelijkse voeding. Door het coronavirus zijn veel scholen gesloten, en missen ruim 300 miljoen kinderen nu hun dagelijkse gegarandeerde maaltijd. 

4. Ondervoeding is een vicieuze cirkel

Honger wordt in verband gebracht met bijna de helft van alle kindersterfte. Het kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor kinderen vatbaarder worden voor ziekten, wat leidt tot hogere kindersterfte. Ondervoede kinderen hebben een grotere kans om ondervoede volwassenen te worden, die op hun beurt meer kans hebben op ondervoede kinderen. Het is dus van vitaal belang dat kinderen vroeg worden behandeld, in het belang van hun gezondheid en hun gezin. Nog belangrijker is het beëindigen van deze cyclus van ondervoeding met politieke oplossingen voor de lange termijn. Deze oplossingen, en vooral preventie, vereisen het ontmantelen van ongelijke machtsstructuren, het verbeteren van eerlijke toegang tot gezondheidsdiensten en voedzaam voedsel, het verbeteren van water en sanitaire voorzieningen, en het plannen van voedseltekorten en noodsituaties.

5. het is mogelijk om honger te stoppen

Op korte termijn hebben kinderen met ernstige acute ondervoeding dringend een levensreddende behandeling nodig om te overleven. De behandeling van ernstige acute ondervoeding is een laatste kans om het leven van een kind te redden als al het andere heeft gefaald. Maar het is geen vervanging voor het bevorderen van gelijke toegang tot voedzaam voedsel, het beëindigen van armoede en het ondersteunen van andere tijdige interventies die ondervoeding kunnen voorkomen voordat deze begint.

Op de lange termijn moet de internationale gemeenschap snel handelen om een einde te maken aan de hongercrisis. We roepen regeringen op om het Global Humanitarian Response Plan volledig te financieren, evenals de vele andere ondergefinancierde humanitaire responsplannen, en de opschaling van sociale beschermingsregelingen en diensten voor kinderen te ondersteunen.

In een wereld waar er meer dan genoeg voedsel is voor iedereen, is hongersnood toelaten absoluut geen optie. Save the Children werkt ter plaatse om kinderen te ondersteunen en ondervoeding over de hele wereld te bestrijden.
 

World-Map-highlighted-10b-NL-wit-uitsnede

Dit zijn de 5 ‘hongerhotspots’

CH1472212

1. Jemen

In het door oorlog verscheurde Jemen krijgen naar schatting 10,3 miljoen kinderen niet genoeg te eten. Alleen al in het zuidelijke deel van het land leiden bijna 600.000 kinderen aan acute ondervoeding. Bijna 100.000 van hen lopen het risico hieraan te overlijden. De situatie in het noorden van het land is niet veel beter.

CH1378998

2. Afghanistan

Een derde van het land heeft te maken met acute voedseltekorten. Onder hen zijn meer dan 1,5 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Corona-maatregelen, de hoge werkloosheid en de stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat de voedselcrisis ook in de steden groot is. De onzekere politieke situatie en het geweld in het land verergeren de situatie.

CH1251987

3. Democratische Republiek Congro (DRC)

In de Democratische Republiek Congo (DRC) bemoeilijken conflicten toegang tot voedsel. 21,8 miljoen inwoners van het enorme land hebben honger. Onder hen zijn bijna 4 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. De onzekere situatie in het oosten van het land maakt het nog lastiger de hongersnood het hoofd te bieden.

CH1500209

4. Zuid-Soedan

Jaren van conflicten, overstromingen en de slechte economische situatie in het land hebben ervoor gezorgd dat de voedselproductie en -handel in het land ernstig ontregeld is. Meer dan de helft van de bevolking waaronder bijna 1 miljoen kinderen onder de 5 heeft geen toegang tot voldoende voedsel. 300.000 kinderen zijn acuut ondervoed.

CH138233

5. Centraal Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger)

Burkina Faso, Mali en Niger hebben al jaren te leiden onder de gevolgen van klimaatverandering. Als gevolg hiervan produceert het land minder voedsel dan voorheen. De instabiliteit in de regio maakt de distributie van voedsel lastig. In de drie Sahel-landen lijden in totaal meer dan 650.000 kinderen ernstige honger.

Ondervoeding bij kinderen

Als een kind niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt door te weinig of te eenzijdig eten, raakt het ondervoed. Kinderen die hier lang mee te maken hebben – zoals bij een langdurige hongersnood – kunnen aan chronische ondervoeding lijden. Dit eist helaas nog steeds ruim 3 miljoen kinderlevens per jaar.

Chronisch ondervoede kinderen blijven klein en hebben een zwak immuunsysteem,  waardoor ze vatbaarder zijn voor ziektes als longontsteking en mazelen. Ook heeft ondervoeding invloed op de mentale ontwikkeling: chronisch ondervoede kinderen hebben minder ontwikkelde hersenen, waardoor ze slechter presteren op school en in hun latere (werkzame) leven. Ondervoeding is dus niet alleen funest voor de kinderen zelf, maar heeft ook zware gevolgen voor families en de samenleving op lange termijn.