Wereldwijde hongersnood

5,7 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar oud hebben momenteel niet genoeg te eten. Voor het eerst in 5 jaar is hongersnood wereldwijd toegenomen. Experts verwachten dat de wereldwijde hongersnood dit jaar alleen nog maar erger zal worden.
 

Miljoenen kinderen leven in omstandigheden waar de dreiging van honger en ondervoeding dagelijkse realiteit is. Ze leven in armoede of in conflictgebieden. De wereldwijde corona-crisis en mislukte oogsten zorgen er bovendien voor dat de voedseltekorten toenemen. We moeten nu actie ondernemen om deze kinderen te beschermen tegen ondervoeding en de gevolgen ervan.

Dit zijn de 5 ‘hongerhotspots’

1. Jemen

In het door oorlog verscheurde Jemen krijgen naar schatting 10,3 miljoen kinderen niet genoeg te eten. Alleen al in het zuidelijke deel van het land leiden bijna 600.000 kinderen aan acute ondervoeding. Bijna 100.000 van hen lopen het risico hieraan te overlijden. De situatie in het noorden van het land is niet veel beter.

2. Afghanistan

Een derde van het land heeft te maken met acute voedseltekorten. Onder hen zijn meer dan 1,5 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. Corona-maatregelen, de hoge werkloosheid en de stijgende voedselprijzen zorgen ervoor dat de voedselcrisis ook in de steden groot is. De onzekere politieke situatie en het geweld in het land verergeren de situatie.

3. Democratische Republiek Congro (DRC)

In de Democratische Republiek Congo (DRC) bemoeilijken conflicten toegang tot voedsel. 21,8 miljoen inwoners van het enorme land hebben honger. Onder hen zijn bijna 4 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar. De onzekere situatie in het oosten van het land maakt het nog lastiger de hongersnood het hoofd te bieden.

4. Zuid-Soedan

Jaren van conflicten, overstromingen en de slechte economische situatie in het land hebben ervoor gezorgd dat de voedselproductie en -handel in het land ernstig ontregeld is. Meer dan de helft van de bevolking waaronder bijna 1 miljoen kinderen onder de 5 heeft geen toegang tot voldoende voedsel. 300.000 kinderen zijn acuut ondervoed.

5. Centraal Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger)

Burkina Faso, Mali en Niger hebben al jaren te leiden onder de gevolgen van klimaatverandering. Als gevolg hiervan produceert het land minder voedsel dan voorheen. De instabiliteit in de regio maakt de distributie van voedsel lastig. In de drie Sahel-landen lijden in totaal meer dan 650.000 kinderen ernstige honger.

Ondervoeding bij kinderen

Als een kind niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt door te weinig of te eenzijdig eten, raakt het ondervoed. Kinderen die hier lang mee te maken hebben – zoals bij een langdurige hongersnood – kunnen aan chronische ondervoeding lijden. Dit eist helaas nog steeds ruim 3 miljoen kinderlevens per jaar.

Chronisch ondervoede kinderen blijven klein en hebben een zwak immuunsysteem,  waardoor ze vatbaarder zijn voor ziektes als longontsteking en mazelen. Ook heeft ondervoeding invloed op de mentale ontwikkeling: chronisch ondervoede kinderen hebben minder ontwikkelde hersenen, waardoor ze slechter presteren op school en in hun latere (werkzame) leven. Ondervoeding is dus niet alleen funest voor de kinderen zelf, maar heeft ook zware gevolgen voor families en de samenleving op lange termijn.