Kinderen in conflict hebben jouw steun hard nodig

Niet op iedere oorlog staan camera’s gericht. Wij zetten ons in voor alle miljoenen kinderen die in conflictgebieden leven. Waar ook ter wereld.

Syrië

In Syrië woekert de oorlog 11 jaar voort. En het einde lijkt niet in zicht. Inmiddels hebben 6,5 miljoen kinderen in Syrië humanitaire hulp nodig. Kinderen leven vaak in erbarmelijke toestanden, gaan vaak niet naar school en kennen het leven alleen met oorlog of als vluchteling.

Jemen

In Jemen is 1 op de 4 dodelijke slachtoffers van het conflict een kind. Na 7 jaar oorlog neemt het geweld nog steeds toe. Ruim 12,4 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Deze kinderen lijden honger en kunnen niet naar school, waardoor ze risico lopen op kinderarbeid en uithuwelijking. Of zelfs worden gerekruteerd als kindsoldaat.
 

Afghanistan

Miljoenen kinderen in Afghanistan kunnen niet naar school. Zij groeien op met armoede, oorlog en honger. Veel Afghaanse kinderen zijn ernstig ondervoed en voor 1 miljoen van hen zal hulp te laat komen.

Myanmar

In Myanmar heerst een ongekende crisis. Zo'n 5 miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Het geweld in het land neemt toe en meer dan 150.000 kinderen hebben noodgedwongen hun huis moeten verlaten. Veel van hen schuilen op dit moment in de jungle, in onvoorstelbare omstandigheden.

Ethiopië

In Ethiopië leven 14 miljoen kinderen met conflict en langdurige droogte. Eten en schoon drinkwater zijn schaars en veel kinderen zijn op de vlucht. Bovendien zijn veel scholen gesloten, de enige plek waar kinderen verzekerd zijn van hun dagelijkse maaltijd.

Steun kinderen in conflict wereldwijd

Doneer nu!