Mentaal gezond en gelukkig

Pychosociale Zorg en Mentale Steun

Emoties kunnen uiten en verwerken, is ontzettend belangrijk voor het welzijn van een kind. Maar wat als je niet hebt geleerd hoe je over gevoelens moet praten? Wat als hulp vragen taboe is? Wat als er geen ruimte is om emoties te uiten? Of de juiste zorg niet voor jou toegankelijk is? De kans op mentale problemen is groter bij kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond en bij kinderen uit gezinnen met geldproblemen. En juist deze kinderen krijgen ook vaker niet de hulp die ze nodig hebben. Daarom zet Save the Children zich in voor een gezonde mentale ontwikkeling voor alle kinderen. Onvoorwaardelijk. 

In deze tekst maken wij gebruik van de afkorting MHPSS, dat staat voor Mental Health and Psychosocial Support, oftewel Pychosociale Zorg en Mentale Steun. 

Over TeamUp

TeamUp biedt psychosociale steun aan gevluchte kinderen van 6-18 jaar door middel van sport en spel. Spelenderwijs leren kinderen omgaan met hun emoties, krijgen zij meer vertrouwen en bouwen ze aan een hoopvolle toekomst. Dit programma is ontwikkeld door Save the Children, UNICEF Nederland en War Child en biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. De vaardigheden die kinderen bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen weer van pas in hun dagelijks leven.

Lees meer

TeamUp - Hoessein

Hoessein praat liever niet over wat hij heeft meegemaakt in Syrië. En dat is helemaal oké. Want ook zonder te vertellen wat je hebt meegemaakt, kun je je emoties uiten door spel en beweging. Dat is wat Hoessein elke week doet bij TeamUp. 
 
Lees zijn verhaal

Over Speaking Minds

Het programma Speaking Minds betrekt jongeren bij het maken van beleid. Jongeren denken, praten en adviseren mee over gemeentelijk beleid. Zij gaan in gesprek met beleidsmakers over onderwerpen zoals armoede, schulden, jeugdzorg en seksualiteit. Beleid dat jongeren direct raakt. De gemeente hoort aan de ene kant wat er in de doelgroep leeft en waar jongeren tegenaan lopen. De jongeren maken aan de andere kant kennis met de lokale- en landelijke politiek. Zij leren zich uit te spreken, hun mening te geven en voor zichzelf op te komen. Jongeren komen met nieuwe plannen en ideeën. Zij zijn de ‘Speaking Minds’
 

Lees meer

Michelle - Speaking Minds

Michelle Korbmacher is 21 jaar oud en heeft een zoontje van 2 jaar oud. Ze volgt de opleiding Onderwijsassistent niveau 4 op het Arcus College en heeft meegedaan met Speaking Minds in Heerlen. Voordat zij aan Speaking Minds begon, had zij het niet makkelijk. 
Lees haar verhaal

7 tips om met kinderen en jongeren over crisissituaties te praten:  

Kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met een crisissituatie, kunnen hier sterk door worden beïnvloed. Ze maken zich zorgen om hun veiligheid en die van hun dierbaren. Het is daarom belangrijk dat ouders, verzorgers en andere vertrouwde personen in hun omgeving hen helpen met deze emoties om te gaan. 
Lees meer