Watersnoodramp Pakistan

Een ongewoon zwaar moessonseizoen heeft grote delen van Pakistan verwoest, met name de provincies Balochistan, Khyber Pakhtunkwa (KPK), Sindh en Gilgit-Baltistan. Hierbinnen zijn 116 districten getroffen, waarbij 72 districten zijn uitgeroepen tot ‘rampgebied’. De regering heeft de nationale noodtoestand afgekondigd. De overstromingen hebben hele dorpen onder water gezet en schade aan infrastructuur aangericht, waaronder huizen, scholen en ziekenhuizen. Hierbij zijn zeker 1.355 doden gevallen waaronder meer dan 481 kinderen. Honderdduizenden huizen staan onder water en volledige steden en dorpen zijn weggespoeld.

Wat doet Save the Children

Save the Children doet er alles aan om kinderen te helpen die zijn getroffen door de overstromingen. We leveren onder andere voedselpakketten, noodtenten en keukenartikelen. Ook bieden we tijdelijke leercentra, huishoudtenten en schuilplaatsen, voedselhulp, spoedeisende gezondheidszorg, kindbescherming en mentale hulp.  Save the Children heeft al 3 miljoen euro aan hulp gelanceerd. Onze teams bereiden zich voor op het bieden van meer hulp op grotere schaal. 
 
Tot nu toe bereikte Save the Children in 2022 al ruim 28.000 mensen die getroffen zijn door de overstromingen in Pakistan, waaronder meer dan 14.000 kinderen. We werken hierbij nauw samen met nationale en provinciale rampenbestrijdingsautoriteiten. 

“Hele dorpen zijn overspoeld door water. We zien complete verwoesting. Het is duidelijk dat dit een enorme humanitaire én klimaat catastrofe is. Kinderen worden het zwaarst getroffen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, maar ze worden overweldigd door de omvang en de nood. Save the Children roept de internationale gemeenschap op om dringende, aanvullende humanitaire hulp te bieden.” 

“Hele dorpen zijn overspoeld door water. We zien complete verwoesting. Het is duidelijk dat dit een enorme humanitaire én klimaat catastrofe is. Kinderen worden het zwaarst getroffen. Hulpdiensten zijn ter plaatse, maar ze worden overweldigd door de omvang en de nood. Save the Children roept de internationale gemeenschap op om dringende, aanvullende humanitaire hulp te bieden.” 

Pakistan een van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering

Het is duidelijk dat dit niet alleen een humanitaire, maar ook een klimaatcatastrofe is. De ware impact van de klimaatcrisis op kwetsbare kinderen ontvouwt zich voor onze ogen.  

Pakistan is een van de meest kwetsbare landen voor klimaatverandering. De toenemende stortregens en bijbehorende overstromingen zijn hier een voorbeeld van. De aanhoudende hoeveelheid regen komt overeen met de voorspelde effecten van de opwarming van de aarde. Warmere lucht houdt  meer vocht vast, waardoor moessonregens toenemen. Ook het rapport van Save the Children ‘Born into the Climate Crisis’ toont de impact van klimaatverandering op de levens van kinderen wereldwijd. Overal ter wereld voelen kinderen de effecten, maar in lage- en middeninkomens landen worden kinderen veruit het hardst geraakt. Terwijl zij nauwelijks bijdragen aan de opwarming van de aarde.