Waar kinderen werken,
helpen wij ze weer spelen en leren.
Onvoorwaardelijk.

Kinderarbeid

Kinderarbeid is wereldwijd een groot probleem. Wereldwijd zijn naar schatting 160 miljoen kinderen tussen 5 en 17 jaar aan het werk. Het aantal kindarbeiders is voor het eerst sinds 20 jaar gestegen, onder andere als gevolg van covid-19. Kinderen werken in mijnen, op het land, in de huishouding of fabrieken. En dat terwijl ze recht hebben op goed onderwijs, om te spelen en om gewoon kind te zijn.

Wat is kinderarbeid?

Kinderarbeid omvat alle vormen van werk waardoor kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Vaak is het werk schadelijk voor hun gezondheid en fysieke en mentale ontwikkeling. Ook zwaar en gevaarlijk werk verricht door kinderen van 15 tot en met 18 jaar, valt onder de definitie van kinderarbeid.

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk in om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Daarvoor bestaat geen hapklare oplossing. Maar we kunnen wel belangrijke stappen zetten om de situatie van kinderen op dit gebied te verbeteren.  

Werk aan de winkel: stop kinderarbeid!

Kinderarbeidvrije productieketens

Om kinderarbeid structureel aan te pakken, zijn veranderingen nodig op politiek niveau. Ook moeten bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor kinderarbeidvrije productieketens.
Lees verder

Informeel onderwijs

Save the Children zorgt ervoor dat kinderen informeel onderwijs kunnen volgen. Bijvoorbeeld door overbruggingsonderwijs, beroepsopleiding of multifunctionele centra waar zij een periode kunnen doorbrengen.
Lees verder
- Gilbert, 17 jaar, Oeganda -

"Dankzij mijn opleiding hoef ik niet meer in de mijnbouw te werken en kan ik nu zelf geld verdienen als timmerman."

- Gilbert, 17 jaar, Oeganda -

>