Onze projecten in Armenië

Armenië ligt in de zuidelijke Kaukasus en telt ruim 3 miljoen mensen. Geografisch gezien hoort het land bij Azië, maar in cultureel en historisch opzicht beschouwt het zich als een Europees land.

In de zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en jonge kinderen lopen bij een ramp het meeste risico.

Projecten in Armenië

Opgroeien in een gezinssituatie

Save the Children zorgt ervoor dat kinderen in tehuizen kunnen opgroeien bij familie of een pleeggezin.

Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Save the Children verbetert met voorlichting op scholen de voedingsgewoonten, levensstijl en kennis van rampenpreventie.

Betere beroepsvaardigheden

Save the Children helpt kinderen en jongeren met beroepstrainingen en -onderwijs om hun kans op een mooie, zelfstandige toekomst te vergroten.

Geef kinderen in Armenië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer