Armenië

In de Zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en jonge kinderen lopen bij een ramp het meeste risico. Zij worden vaak niet betrokken bij maatregelen die het risico bij rampen reduceren. Docenten zijn meestal verantwoordelijk voor alarmering en evacuatie in geval van nood, ook in het geval van kinderen met mobiliteitsproblemen.

Onderwijsinstellingen in Armenië en Georgië zijn slecht bestand tegen natuurrampen. Rampenplannen zijn niet ingesteld op kinderen, helemaal niet op kinderen met een beperking. In een aantal gemeenschappen ontbreekt ook een samenhangend systeem voor de hulpverlening na een ramp, zoals bescherming, gezondheidszorg, voeding en onderwijs.

Projecten

Uitbreiding en verbetering van de Armeense pleegzorg

Kwetsbare kinderen, die niet bij hun ouders kunnen opgroeien, lopen in Armenië grote kans hun leven te slijten in een tehuis: het land telt 4.500 kinderen in kindertehuizen.
Lees verder

Bestrijding van sekse-ongelijkheid in Armenië

Per jaar worden in Armenië 1.400 meisjes niet geboren omdat op grote schaal meisjes worden geaborteerd. De gevolgen zijn desastreus.
Lees verder

Weerbaarheid vergroten van kwetsbare kinderen in de Kaukasus

In de Zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een beperking en jonge kinderen lopen het meeste risico.
Lees verder

Geef kinderen in Armenië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer