Armenië

In de zuidelijke Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en jonge kinderen lopen bij een ramp het meeste risico. Zij worden vaak niet betrokken bij maatregelen die het risico bij rampen reduceren. Docenten zijn meestal verantwoordelijk voor alarmering en evacuatie in geval van nood, ook in het geval van kinderen met mobiliteitsproblemen.

Onderwijsinstellingen in Armenië en Georgië zijn slecht bestand tegen natuurrampen. Rampenplannen zijn niet ingesteld op kinderen, helemaal niet op kinderen met een beperking. In een aantal gemeenschappen ontbreekt ook een samenhangend systeem voor de hulpverlening na een ramp, zoals bescherming, gezondheidszorg, voeding en onderwijs.

Goede pleegzorg

Door het opzetten van opvangnetwerken in lokale gemeenschappen voorkomt Save the Children dat kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien naar kindertehuizen moeten.
Lees verder

Bestrijding van abortus op meisjesbaby's

Per jaar worden in Armenië 1.400 meisjesbaby’s geaborteerd omdat er een sterke voorkeur voor zonen bestaat. Met schadelijke gevolgen voor gezinnen en de maatschappij.
Lees verder

Hoezo beperkt?

Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking vinden in Armenië slecht hun weg naar beroepstrainingen en -onderwijs. Met negatieve gevolgen voor hun kansen op een mooie, zelfstandige toekomst.
Lees verder

Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Save the Children helpt scholen in Georgië en Armenië zich op rampen voor te bereiden. Bijvoorbeeld door leraren te helpen 'hun' kinderen te leren wat te doen bij een aardbeving of overstroming.
Lees verder

Geef kinderen in Armenië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer