Bestrijding van abortus op meisjesbaby's

Per jaar worden in Armenië 1.400 meisjesbaby’s geaborteerd omdat er een sterke voorkeur voor zonen bestaat. De gevolgen van deze prenatale geslachtsselectie, die begin jaren ’90 begon, zijn desastreus: de verhouding tussen mannen en vrouwen is totaal scheefgetrokken.

Armenen ontberen kennis over dit probleem en zijn zich niet bewust van de enorme consequenties. Overheidsinitiatieven om gendergelijkheid, discriminatie, reproductieve rechten en selectie op grond van sekse te verminderen, ontbreken door gebrek aan capaciteit. 

Armenen hebben een sterke voorkeur voor zonen, boven dochters, om de familielijn te bewaren. Bovendien hebben mannen een dominante positie binnen het gezin en de traditionele, patriarchale maatschappij. Armenen nemen aan dat mannen meer kans hebben op sociale mobiliteit en een actieve rol in de samenleving. Vrouwen zijn juist kwetsbaar en hebben slechte kansen op zelfontplooiing. Dat verklaart de diepgewortelde voorkeur voor zonen, en de daaraan gekoppelde prenatale geslachtsselectie en abortus van meisjes.

Doel
Save the Children wil in Armenië de selectie van kinderen op basis van hun geslacht tegengaan. De Armeense maatschappij is zich ervan bewust dat meisjes worden geaborteerd en kennen de consequenties. Bovendien wordt het beleid verbeterd om de selectie op basis van sekse te bestrijden. Er worden minder abortussen uitgevoerd, waardoor vanaf 2016 per jaar ongeveer 160 levens per jaar worden gered.

Activiteiten
Lokale maatschappelijke organisaties, verdedigers van mensenrechten, lokale en provinciale autoriteiten en leiders van gemeenschappen beschikken over voldoende capaciteiten om lokale gemeenschappen effectief te betrekken in een dialoog over gendergelijkheid, discriminatie, rechten die samenhangen met de voortplanting van de mens, en selectie op grond van sekse. In totaal verbeteren 1350 mensen hun kennis en ervaring, en dankzij de inzet van publieke media worden, indirect, 250.000 mensen zich bewust van dit probleem.

Startdatum: 01-05-2015
Einddatum: 31-03-2017

Financiering
Het totale budget bedraagt 292.266 euro. DG DEVCO financiert 277.653 euro en Save the Children 14.613 euro, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in Armenië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer