Goede pleegzorg

Kwetsbare kinderen, die niet bij hun ouders kunnen opgroeien, lopen in Armenië grote kans hun leven te slijten in een tehuis. Armenië heeft een zwak sociaal netwerk, een tekort aan gemeenschapsdiensten en een gebrek aan adequate beslissingsmechanismen bij plaatsing van kinderen in de alternatieve zorg.

Opvang van kinderen in instellingen heeft negatieve effecten op kinderen: ze hebben een verhoogde kans op gezondheidsproblemen, kennen beperkingen in hun fysieke ontwikkeling, gehoor- en gezichtsproblemen, achterstand in motorische, sociale en cognitieve vaardigheden.

Vooral kinderen met een beperking zijn kwetsbaar voor verwaarlozing en misbruik, waardoor hun beperking soms zelfs wordt vergroot, en hebben minder kans op herstel. Zij ontvangen in instellingen weinig genegenheid, die juist belangrijk is voor een optimale ontwikkeling.

Doel
Dankzij de oprichting van een gemeenschapsgericht netwerk van pleegzorgdiensten wordt de Armeense kinderbescherming voor pleegzorg minder afhankelijk van grote instellingen. We versterken hiervoor het bestaande systeem van pleegzorg en breiden dat uit. Bovendien starten we een controle- en evaluatiesysteem, dat op termijn door de Armeense overheid kan worden gebruikt.

Activiteiten
Save the Children zorgt ervoor dat de Armeense bevolking zich bewust wordt van de noodzaak van goede pleegzorg. Ze analyseert het huidige Armeense pleegzorgsysteem en bouwt vanuit dat systeem een gevarieerd pleegzorgmodel voor kwetsbare kinderen. Dit nieuwe systeem wordt overgedragen aan de Armeense overheid.

Save the Children herenigt kinderen die in instellingen verblijven met hun familie of brengt hen onder in een familiaire omgeving. Ze identificeert pleeggezinnen, legt een database aan voor pleeggezinnen en traint medewerkers van geschikte instellingen.Tachtig kinderen, van wie tien kinderen met een beperking, worden op korte termijn in een pleeggezin geplaatst. Medewerkers van Save the Children geven potentiële pleegouders een tweedaagse, oriënterende training; Degenen die daadwerkelijk pleegouder worden, volgen een tweede trainingstraject. 

Startdatum: 20-10-2014
Einddatum: 19-04-2017


Financiering
UNICEF financiert het totale budget van 281.000 dollar.

Geef kinderen in Armenië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer