Zhi Quanlong (11), China

"Ik zit op kostschool. De klassen
zijn overvol en het eten is heel vies."

China

De Chinese economie groeit snel, maar toch moeten 128 miljoen Chinezen rondkomen met minder dan 1,25 dollar per dag. De provincie Yunnan, in het zuidwesten, telt ruim 46 miljoen inwoners met 51 etniciteiten en is een van de armste provincies van China. 10 tot 15% van de bevolking is analfabeet.

De kwaliteit van het onderwijs is laag in Yunnan, waardoor maar weinig ouders vertrouwen hebben in het onderwijssysteem. Dit, in combinatie met grote armoede, zorgt ervoor dat er weinig kinderen doorstromen naar vervolgonderwijs. Kinderen krijgen zo onvoldoende basiskennis en beschikken niet over benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt, waardoor ze moeilijker inzetbaar zijn. Dat veroorzaakt ongelijkheid en armoede. Veel jonge vrouwen worden noodgedwongen verkocht aan mannen in rijkere provincies in China en Thailand. Zij zijn bovendien extra kwetsbaar voor uitbuiting en mishandeling.

Projecten

Stop sekse-specifiek geweld

Discriminatie op basis van sekse leidt in China regelmatig tot geweld tegen meisjes. Dat moet stoppen.
Lees verder

Meer kans op werk voor jongeren

In de provincie Yunnan krijgen 6.000 meisjes en jongens van 11 tot 19 jaar hulp bij vergroting van hun kansen op de arbeidsmarkt.
Lees verder

Geef kinderen in China een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer