Kennis en vaardigheden vergroten van kinderen in Yunnan

De kwaliteit van het onderwijs is laag in Yunnan, waardoor maar weinig ouders vertrouwen hebben in het onderwijssysteem. Dit, in combinatie met grote armoede, zorgt ervoor dat er weinig kinderen doorstromen naar vervolgonderwijs. Kinderen krijgen zo onvoldoende basiskennis en beschikken niet over benodigde vaardigheden voor de arbeidsmarkt, waardoor ze moeilijker inzetbaar zijn. Dat veroorzaakt ongelijkheid en armoede. Veel jonge vrouwen worden noodgedwongen verkocht aan mannen in rijkere provincies in China en Thailand. Zij zijn bovendien extra kwetsbaar voor uitbuiting en mishandeling.


Startdatum: 01-06-2014
Einddatum: 31-05-2015
 

Doel
Onderwijs doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede. Door dit programma zijn 2.000 kinderen (van 11-18 jaar) beter in staat verantwoorde en veilige keuzes te maken en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Save the Children traint 360 docenten van 5 scholen in 2 rurale provincies met verschillende etniciteiten. Ouders krijgen meer vertrouwen in onderwijs, waardoor kinderen kunnen doorstromen naar beroepsopleidingen. Zo worden kansen van kinderen vergroot en zijn ze beter toegerust voor een betere toekomst.


Activiteiten
2.000 kinderen volgen een beroepsopleiding en worden getraind in diverse vaardigheden. Door een betere verbinding tussen deze beroepsopleidingen en lokale bedrijven kunnen schoolkinderen gemakkelijker doorstromen naar de arbeidsmarkt. Save the Children traint 30 onderwijsexperts en schooldirecteuren in onderwijsmethoden waarin kinderen centraal staan. Bovendien krijgen 360 docenten training in het geven van beroepsopleidingen, in onderwijs over levens- en communicatievaardigheden en leren zij specifieke beroepstrainingen geven. Door ouders te betrekken bij het onderwijs en de beroepsmogelijkheden voor hun kinderen, krijgen zij meer vertrouwen in vervolgonderwijs.


Financiering
De GSRD Foundation financiert € 70.000. De GSRD Foundation wil een positieve impact realiseren op het leven van mensen en gemeenschappen in de landen waar de producten van G-Star RAW worden gemaakt. Een particuliere grote giftgever doneerde € 21.000 en Save the Children Nederland draagt € 9.000 bij, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in China een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer