Colombia

Colombia is een land in het noordwesten van Zuid-Amerika met ongeveer 50 miljoen mensen. Het land heeft een lange traditie van politieke onrust, opstanden en burgeroorlogen. Overheid, drugsbendes en oppositiegroepen zijn voortdurend met elkaar in gevecht en het volk is daar vaak het slachtoffer van. De inkomensongelijkheid is erg grootin het land. 

De situatie in Colombia 
Als gevolg van de economische, politieke en sociale instabiliteit sinds 2015 in Venezuela zijn 5.5 miljoen mensen gevlucht naar landen in de omgeving. De impact hiervan is het grootst op Colombia, waar bijna de helft van de vluchtelingen en migranten uit Venezuela woont. Gevluchte families moeten menigmaal gedwongen op straat leven. Meestal in zelfgemaakte onderkomens zonder toegang tot schoon water, hygiëne of elektriciteit. Kinderen zijn vaak ondervoed en doordat zij onvoldoende beschermd wonen, zijn zij kwetsbaar voor longziekten, diarree of huidinfecties. Toegang tot gezondheidszorg is echter laag, doordat ziekenhuizen overvol zijn.
 
Het formele onderwijssysteem heeft niet de capaciteit om vluchtelingenkinderen van scholing te voorzien. Hierdoor gaan zo’n 80.000 vluchtelingenkinderen niet naar schoolwat hen kwetsbaar maakt voor kinderarbeid, seksueel geweld, uitbuiting en werving door gewapende groepen. 
 
Daarnaast is de COVID-19 pandemie van grote invloed op de economie van Colombia. Systematische ongelijkheid, werkeloosheid en armoede nemen toe. Als gevolg zijn er grootste protesten in Colombia, waar deze protesten eerst vredig waren, is de situatie gevaarlijker geworden en raken er nu steeds meer mensen gewond. 
 
Save the Children in Colombia 
Save the Children werkt sinds 1963 onvoorwaardelijk in Colombia om ondersteuning te bieden in verschillende sectoren, zoals bescherming tegen geweld, ondersteuning in noodsituaties en een gezonde levensstart voor kinderen.  
 
In 2020 hebben we 149.971 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 97.035 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen: 
·      47.634 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  
·      19.984 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede   
·      29.276 kinderen kregen toegang tot onderwijs  
·      14.488 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.