Meubilair en materialen voor Congolese scholen in conflictgebieden

Sinds 1996 is de Democratische Republiek Congo strijdtoneel van conflicten tussen overheid en rebellen en rebellen onderling. Meer dan vijf miljoen mensen kwamen om, honderdduizenden sloegen op de vlucht. Ondanks vredesakkoorden, getekend in 2008 en 2009, gaan de gevechten door. In het oosten van Democratische Republiek Congo zijn ontvoeringen, fysiek en seksueel geweld door leger en milities aan de orde van de dag. Gezag ontbreekt, waardoor nieuwe geweldsuitbarstingen niet uitgesloten zijn. Toch keren vluchtelingen in de provincie Noord-Kivu in relatieve rust, langzaam terug naar hun woonplaats, en pakken het leven op dat ze achterlieten. Bijna driekwart van de bevolking van Lubero (gelegen in Noord-Kivu) is arm. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs, zijn van slechte kwaliteit en onvoldoende aanwezig. Het grootste deel van de bevolking heeft bovendien geen toegang tot deze voorzieningen.


Startdatum: 01-09-2011
Einddatum: 31-08-2014

Doel
Zestien Congolese scholen worden door Save the Children in de Democratische Republiek Congo, in samenwerking met het Congolese Ministerie van Onderwijs, ingericht met nieuw meubilair voor 4.800 leerlingen én 266 leerkrachten. Leerlingen en leerkrachten kunnen zo studeren en werken in een veilige en kwalitatief goede leeromgeving. Hierdoor voelen de kinderen en hun leerkrachten zich een stuk prettiger op school!


Activiteiten
Save the Children onderzoekt in de regio Lubero welke scholen in aanmerking komen voor nieuw meubilair en materiaal, welke lokaal worden aangeschaft om de lokale economie te steunen. Kinderen, ouders, leerkrachten en de gemeenschap worden actief bij het schoolproject betrokken, waardoor een stabiele schoolsituatie ontstaat die bijdraagt aan een algemeen welbevinden. Dit programma is een aanvulling op het programma van Save the Children, dat zich richt op het trainen van leerkrachten en het opzetten van schoolmanagement comités en kinderclubs.


Financiering
Save the Children financiert € 84.522,00 uit eigen middelen en € 85.000,00 komt van de Turing Foundation.

Geef kinderen in DR Congo een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>