Ayan (7), Ethiopië

"Mama werd ziek.
Het mobiele verpleegteam
bracht haar naar de kliniek."

Ethiopië

Ethiopië is één van de grootste en meest dichtbevolkte landen in Afrika en kent een jonge bevolking: maar liefst 50% van de inwoners is jonger dan 15 jaar. Ethiopië kampt met armoede, conflicten en herbergt grote stromen vluchtelingen uit Somalië, Eritrea en Zuid-Soedan. Het land heeft 85 miljoen inwoners, één op de drie Ethiopiërs leeft onder de armoedegrens. Voedseltekort, honger en ziektes liggen op de loer. Zo weet 1 op de 10 mensen niet of ze de volgende dag te eten hebben. Droogte en overstromingen leiden tot uitbraken van door water overgebrachte ziekten.

Het leven van veel kinderen in Ethiopië is niet makkelijk. Door een gebrek aan voldoende eten hebben veel kinderen een groeiachterstand. Van elke 1000 kinderen overlijden er 68 nog voor hun vijfde verjaardag. De armste kinderen zijn kwetsbaar voor uitbuiting, ruim 10 miljoen kinderen moeten werken. Veel van de armste kinderen maken de basisschool niet af, meisjes blijven gemiddeld maar tot hun zesde op school.

Projecten in Ethopië

Gezonde seksualiteit in Ethiopië

Het vergroten van het aantal adolescenten en jongeren tussen de 10 en 24 jaar in Ethiopië, die beter geïnformeerd zijn over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en daardoor beter in staat zijn om gezonde keuzes te maken met betrekking tot hun seksualiteit.
Lees verder

Berichten over Ethiopië

27-JAN-2017

6,5 miljoen kinderen in Hoorn van Afrika lopen risico door honger

21-AUG-2016

Noodhulp: zaden voor meer dan 75.000 huishoudens in Ethiopië

16-MEI-2016

Veel mensen geholpen, maar meer hulp nodig in Ethiopië

Geef kinderen in Ethiopië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer