Ethiopië

Ethiopië is een land in Oost-Afrika. Het grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. De hoofdstad van Ethiopië is het centraal gelegen Addis Abeba. Ethiopië is met meer dan 108 miljoen inwoners één van de grootste en dichtstbevolkte landen in Afrika en kent een jonge bevolking: ruim 60% van de inwoners is jonger dan 25 jaar. Het land kampt met armoede, conflict en klimaatverandering. Daarnaast biedt het onderdak aan vluchtelingen uit Somalië, Soedan, Eritrea en Zuid-Soedan. Op dit moment heeft Ethiopië te maken met de verwoestende gevolgen van de COVID-19 pandemie, het conflict in de Tigray regio, en extreme weersomstandigheden. Dit resulteert in armoede onder de bevolking waarbij 33% van de bevolking onder de armoedegrens leeft.  

De situatie in Ethiopië 

Ethiopië kent een geschiedenis van vele conflicten. Het meest recente conflict in het land brak uit in November 2020 in de Tigray regio en spreidde zich uit naar Amhara en Afar. Het conflict brak uit ten gevolge van meerdere crises waar de regio mee te maken heeft gekregen. Onder andere de voedselonzekerheid, COVID-19 pandemie en afwisselende periodes van overstromingen en hevige droogte hebben tot onvrede onder de bevolking in de regio geleid. Maar liefst  8.1 miljoen mensen hebben op dit moment humanitaire hulp nodig hebben waarvan 4 miljoen kinderen. Meer dan 4 miljoen mensen zijn ontheemd en hebben urgente hulp nodig .   

Kinderen zijn vaak het grootste slachtoffer van oorlog; veel kinderen hebben moeten vluchten en een groot aantal kinderen is gescheiden geraakt van hun ouders. Een groot deel van de ontheemde kinderenleeft in onveiligheid in informele vluchtelingenkampen. Meer dan 5,400 alleenstaande kinderen zijn geregistreerd bij de VN sinds het begin van 2021. Velen van hen lopen het risico op verwaarlozing, kindhuwelijk en seksueel en fysiek misbruik. Daarnaast is er een tekort aan medische zorg waardoor kinderen, zwangere vrouwen en slachtoffers van seksueel geweld niet de zorg kunnen krijgen die zij hard nodig hebben. Ten minste 80% van de essentiele medicatie is niet langer beschikbaar in Tigray, terwijl ook de meeste gezondheidsfaciliteiten niet meer functioneren. Tot slot kunnen door het conflict ongeveer 2.7 miljoen kinderen niet naar school vanwege vernielde klaslokalen of doordat ze gebruikt worden als opvang voor gezinnen die hun huis zijn ontvlucht.  

In Ethiopië is de invloed van klimaatverandering sterk voelbaar. Het land heeft te maken met lange periodes van droogte afgewisseld met hevige overstromingen. 80% van de Ethiopiese bevolking is afhankelijk van landbouw en al voor de uitbraak van de coronapandemie hadden bijna 7 miljoen mensen te maken met voedselonzekerheid als gevolg van klimaatverandering. Kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met onvoldoende voedsel. De harde realiteit is dat in Ethiopië 4 op de 10 kinderen ondervoed is. Voedselonzekerheid, conflict en armoede in Ethiopië dragen bij aan de kwetsbaarheid van kinderen in het land. Zo is 49% van de kinderen betrokken in enige vorm kinderarbeid.  

Save the Children in Ethiopië 

Save the Children werkt als sinds 1960 in Ethiopië om kwetsbare kinderen en hun families te ondersteunen. Save the Children was ook een van de eerste organisaties ter plekke tijdens de huidige crisis in Tigray, Amhara en Afar. Bovendien blijven wij humanitaire hulp verlenen in andere gebieden in Ethiopie. Onze hulp focust zich voornamelijk op onmiddelijke levensreddende hulp en het bieden van bescherming aan de meest kwetsbare kinderen.Zo delen wij eten uit, ondersteunen wij gezondheidsklinieken, zorgen wij voor veilig drinkwater, supporten wij kinderen en hun ouders om veilig terug naar school te kunnen gaan, en bieden wij psychosociale ondersteuning aan kinderen.Ondanks dat de levering van humanitaire hulp aan Tigray zwaar beperk blijft, hebben we in 2020 649.434 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 431.047 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen: 

  • 214.798 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  

  • 9.572 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede 

  • 185.309 kinderen kregen toegang tot onderwijs  

  • 51.594 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.  

Onze projecten in Ethopië

Seksuele voorlichting en gezinsplanning

Save the Children leidt voorlichters op die jongeren kunnen informeren over seksualiteit, relaties, genderverhoudingen, het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het gebruik van condooms, het voorkomen van soa's en hiv en het voorkomen van seksueel geweld.

Projectdetails

Save the Children zet zich samen met jongeren, vrouwen, kostwinners, gezondheidswerkers, dorpsoudsten en religieuze leiders in voor gedragsverandering. Voorlichting en anticonceptie moeten leiden tot minder geboortes in gebieden in Ethiopië die te lijden hebben onder overbevolking en klimaatverandering. 

Projectnaam: RESET Plus: Family Planning for Resilience Building amongst youth and women in drought prone and chronically food insecure regions of Ethiopia
Projectgebied: 5 gebieden in Wag Himra en Bale
Duur: 3,5 jaar, van januari 2018 tot juli 2021
Partners: Amref Health Africa, CARE en Women Support Association
 
Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie.
Facebook - Twitter - Instagram
 

Berichten over Ethiopië

18-MEI-2022

Extreme honger Oost-Afrika maakt mogelijk iedere 48 seconden nieuw dodelijk slachtoffer

06-MEI-2021

Bijna 5.000 kinderen gescheiden van ouders in Tigray

24-JAN-2021

Download gratis het boek Maha en de Kleine Kameel

Geef kinderen in Ethiopië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer