Haïtiaanse lezers hebben de toekomst!

Haïti is een van de armste landen van het noordelijk halfrond. In 2010 werd het land getroffen door een zware aardbeving, met 230.000 doden en 1,5 miljoen ontheemden. Save the Children richtte zich na de ramp op de herbouw en heropening van scholen. Toch blijkt uit onderzoek, dat slechts één op de vijf kinderen kan lezen na het eerste jaar basisonderwijs. Haïti kent geen professionele opleiding voor docenten: gemiddeld heeft een leerkracht slechts één jaar middelbaar onderwijs genoten. Scholen worden vaak slecht beheerd, met beperkte middelen en weinig kennis over  een goede leeromgeving voor kinderen. Het Haïtiaanse onderwijs raakt hierdoor in een vicieuze cirkel: er zijn onvoldoende scholen beschikbaar en er staan slechtopgeleide docenten voor de klas, zodat een volgende generatie laagopgeleide kinderen opgroeit met weinig hoop voor de toekomst.


Startdatum: 01-07-2014
Einddatum: 30-06-2016


Doel
Save the Children wil de kwaliteit van het Haïtiaanse onderwijs voor 13.6000 scholieren op 34 scholen verbeteren. Bovendien krijgen vijfduizend kinderen toegang tot gratis onderwijsprojecten voor kwetsbare kinderen. Dit programma sluit aan op het leesprogramma van het Ministerie van Onderwijs. Doelstelling van het leesprogramma is dat leerlingen in vijf jaar tijd Frans en Creools leren lezen, waardoor hun leerresultaten aanzienlijk verbeteren. Kindvriendelijke kleuter- en basisscholen, waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen en leren, leggen een fundamentele basis die kinderen nodig hebben voor een geslaagd leven.


Activiteiten
Save the Children versterkt de capaciteit van het Ministerie van Onderwijs om de kwaliteit van het basisonderwijs te kunnen garanderen. Ze leidt tien onderwijsinspecteurs op, 34 schoolhoofden, 204 basisschoolleerkrachten en 102 leerkrachten van kleuterscholen. Bovendien verbetert Save the Children de instructiekwaliteit binnen het nationaal curriculum, met bijzondere nadruk op het beginnend lezen in het Frans en Creools. Leerkrachten krijgen training in positief klasmanagement, kindgerichte pedagogie en de basisprincipes van het nationale curriculum. Ouders en gemeenschappen kunnen, met ondersteuning van Save the Children, actief bijdragen aan het onderwijs van hun kinderen, vooral aan het lezen in het Frans en Creools.


Resultaten
Dit programma is een vervolg op het programma ‘Het verbeteren van Franse en Creoolse leesvaardigheden van Haïtiaanse kinderen’ dat Save the Children in 2013 uitvoerde, o.a. met steun van Save the Children in Nederland. In dit programma werkte het Haitiaanse Ministerie van Onderwijs nauw samen met Save the Children voor de implementatie van het Operational Plan 2010-2015 voor rehabilitatie en reconstructie van het Haïtiaanse onderwijssysteem. Save the Children versterkte de capaciteit van het Haïtiaanse Ministerie van Onderwijs en gaf technische ondersteuning bij de uitvoering van dit plan. De kwaliteit van het lesgeven werd verbeterd doordat Haïtiaanse onderwijzers gebruik zijn gaan maken van het Lekti se Lavni-programma, waarbij laagopgeleide, onervaren leraren toch met voldoende zelfvertrouwen de kwaliteit van lesgeven kunnen verbeteren. Scholen werden door ons ruimschoots ondersteund met training en coaching van leraren, directeuren en ouders.

Gemeenschappen werden door Save the Children actief bij dit project betrokken in het ondersteunen van de Franse en Creoolse leesvorderingen van hun kinderen. Kinderen werden gestimuleerd te lezen door het opzetten van bibliotheekjes, het organiseren van leeskampen en het uitschrijven van schrijfwedstrijden in het Creools. Kinderen van twintig basis- en kleuterscholen in Port-au-Prince, en twintig basis- en kleuterscholen in Leogane kregen voldoende leesvaardigheden om de nieuwe leesvaardigheidstest aan het einde van de zesde klas, positief af te ronden. Bovendien profiteerden 400 leerkrachten en 2.480 ouders van dit leesproject.


Financiering
IMC financiert het totale budget van € 1.049.000

Geef kinderen in Haïti een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>