Ontheemdenkampen in en rond Port-au-Prince

Vijf jaar nadat Haïti, in januari 2010, getroffen werd door een zware aardbeving, leven nog steeds bijna 150.000 mensen in een van de 271 ontheemdenkampen in en rond de hoofdstad Port-au-Prince. Ruim zestigduizend ontheemden zijn jonger dan achttien jaar. Ongeveer 60.000 ontheemden beschikken niet over identiteitspapieren. Haïtiaanse kinderen voerden een onderzoek uit onder leeftijdsgenoten, waaruit bleek dat kinderen dringend behoefte hebben aan veiligheid. In de kampen is geweld op grond van sekse een van de grootste problemen.

In veel kampen lopen ontheemden het risico te worden weggejaagd en is hun situatie uiterst penibel. Ook worden de kampen soms aangevallen door gewapende bendes. Daarnaast stoppen veel hulpprogramma’s, waardoor ontheemden nauwelijks meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voldoen. De regering heeft vooralsnog geen oplossing voor dit probleem en kan geen permanente huisvesting bieden.

Startdatum: 01-04-2014
Einddatum: 31-03-2015

Doel
Kwetsbare ontheemde kinderen, 11.788 jongens en meisjes in 14 ontheemdenkampen in en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince, hebben baat bij functionele beschermingsstructuren. Save the Children zet deze structuren op die voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van misbruik, geweld en verwaarlozing. Wij ondersteunen kinderen die hun ouders kwijt raakten, of slachtoffer zijn van misbruik of gedwongen uitzettingen.
 

Activiteiten
Save the Children werkt voor dit programma in Haïti binnen een consortium, samen met Oxfam en Concern Worldwide, dat complementaire activiteiten uitvoert gericht op bescherming van ontheemden in en rond Port-au-Prince. Save the Children is verantwoordelijk voor de bescherming van kinderen.


Wij starten in de vluchtelingenkampen speciale oudercomités en kinderclubs die een veilige omgeving creëren voor kinderen in de ontheemdenkampen, met een speciaal oog voor meisjes. Negen lokale organisaties krijgen voorlichting over kinderbescherming, en worden getraind om gevallen van misbruik en verwaarlozing van kinderen te helpen voorkomen, identificeren en waar nodig direct actie te ondernemen. Ook kinderen zijn zich beter bewust van hun rechten, en het onderwerp is beter bespreekbaar. Misbruik, geweld en verwaarlozing van kinderen wordt op die manier geïdentificeerd. Slachtoffers worden doorverwezen naar een kinderbeschermingsafdeling van de politie, nationale beschermingsunits of naar lokale vrijwilligers en/of medische faciliteiten die jeugdige slachtoffers ondersteunen. Medewerkers van Save the Children blijven deze slachtoffers begeleiden. Bovendien vraagt Save the Children aandacht voor deze problematiek bij overheid en samenleving.
 

Financiering
ECHO financiert € 208.098 en Save the Children Nederland draagt zelf € 10.953 bij aan het totale budget van € 219.050.

Geef kinderen in Haïti een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>