Cesar (12) uit Honduras

"Ik maak me zorgen.
We hebben geen geld
meer om eten te kopen."

Honduras

Moedersterfte is in Honduras met 110 sterfgevallen per 100.000 geboortes een van de hoogste in Latijns-Amerika. Ook de kindersterfte is schrikbarend: in het Hondurese departement Intibucá overlijden 30 op iedere 1.000 kinderen in het eerste levensjaar. In het departement Valle sterven 21 op de 1.000 baby’s vóór hun eerste verjaardag.

Uit onderzoek blijkt dat 42,9% van de vrouwen in Intibucá en 33,6% van de vrouwen in Valle geen onderwijs hebben genoten of slechts laagopgeleid zijn. Hun kinderen lopen bijna tweemaal zoveel kans op jonge leeftijd te overlijden dan kinderen van moeders die een opleiding hebben genoten. Daarnaast lopen kinderen risico op jonge leeftijd te overlijden door ontoereikende gezondheidszorg, beperkte toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook heeft men zeer geringe kennis over adequate hygiëne, verzorging en gezondheid.

Projecten in Honduras

Terugdringen van kindersterfte in Honduras

We willen de basiskennis op het gebied van de gezondheidszorg voor moeder en kind vergroten. Zo vermindert de kindersterfte van Hondurese kinderen onder de vijf jaar.
Lees verder

Honduras, Intibucá en Valle

Veel vrouwen uit Intibucá en Valle hebben nauwelijks onderwijs genoten. Hun kinderen lopen bijna 2x zoveel kans op jonge leeftijd te overlijden dan kinderen van moeders die een opleiding hebben genoten.
Lees verder

Geef kinderen in Honduras een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>