Honduras, Intibucá en Valle

In 1502 zette ontdekkingsreiziger Columbus voet aan wal in Honduras, in Centraal-Amerika. Inmiddels telt het land bijna 8,5 miljoen inwoners. De moedersterfte is met 110 per 100.000 geboortes een van de hoogste van Latijns-Amerika. Ook de kindersterfte is schrikbarend: in het Hondurese departement Intibucá overlijden dertig op de duizend kinderen in het eerste levensjaar. In het departement Valle sterven 21 op de duizend baby’s vóór hun eerste verjaardag.

Uit onderzoek blijkt dat 42,9% van de vrouwen in Intibucá en 33,6% van de vrouwen in Valle geen onderwijs hebben genoten of slechts laagopgeleid zijn. Hun kinderen lopen bijna tweemaal zoveel kans op jonge leeftijd te overlijden dan kinderen van moeders die een opleiding hebben genoten.

Daarnaast overlijden veel jonge kinderen door ontoereikende gezondheidszorg, beperkte toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook is er zeer geringe kennis over adequate hygiëne, verzorging en gezondheid.


Thema: Gezondheidszorg


Mobilisatie van gemeenschappen voor verlagen van Hondurese kindersterfte


Doel 
Vijftienhonderd families in veertig Hondurese dorpen, in de departementen Intibucá en Valle, hebben meer vaardigheden en kennis over de gezondheid van pasgeborenen, kinderen en hun moeders. Gezondheidsvoorlichters van de overheid en vrijwilligers van de gemeenschappen richten zich in toenemende mate op kinderen onder de vijf jaar en verminderen zo de kans op kindersterfte.


Hoe bereikt Save the Children dat?
Met dit project wil Save the Children de Hondurese kindersterfte verlagen. Omdat vrouwen vaak sleutelrollen vervullen in het verspreiden van informatie over gezondheidszorg, richten we ons vooral op hen. We trainen nieuwe vrijwilligers en versterken de capaciteit van bestaande vrijwilligers zodat zij hun basiskennis over gezondheidszorg vergroten, die kennis verspreiden en gerichte hulp verlenen. Daarnaast zal de capaciteit van de gezondheidswerkers van de overheid worden versterkt waardoor vooruitgang wordt geboekt in de gezondheidszorg voor moeder en kind.


Looptijd: 1 augustus 2014 – 31 juli 2016


Financiering: € 192.371 wordt betaald door de donateurs van Save the Children.

Geef kinderen in Honduras een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>