Terugdringen van kindersterfte in Honduras

Moedersterfte is in Honduras met 110 sterfgevallen per 100.000 geboortes een van de hoogste in Latijns-Amerika. Ook de kindersterfte is schrikbarend: in het Hondurese departement Intibucá overlijden 30 op iedere 1.000 kinderen in het eerste levensjaar. In het departement Valle sterven 21 op de 1.000 baby’s vóór hun eerste verjaardag.

Uit onderzoek blijkt dat 42,9% van de vrouwen in Intibucá en 33,6% van de vrouwen in Valle geen onderwijs hebben genoten of slechts laagopgeleid zijn. Hun kinderen lopen bijna tweemaal zoveel kans op jonge leeftijd te overlijden dan kinderen van moeders die een opleiding hebben genoten. Daarnaast lopen kinderen risico op jonge leeftijd te overlijden door ontoereikende gezondheidszorg, beperkte toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook heeft men zeer geringe kennis over adequate hygiëne, verzorging en gezondheid.


Startdatum: 01-08-2014
Einddatum: 31-07-2016


Doel
Save the Children wil de basiskennis op het gebied van de gezondheidszorg voor moeder en kind vergroten. We bereiken hiermee 1500 Lenca-families in 40 gemeenschappen. Hierdoor zullen de kennis, vaardigheden en houding van 24.401 mannen, vrouwen en kinderen worden verbeterd. Zo vermindert de kindersterfte van Hondurese kinderen onder de vijf jaar.


Activiteiten
Save the Children Honduras heeft met de eerste fase van dit gezondheidszorgproject significante vooruitgang geboekt op het gebied van gezondheidszorg voor moeder en kind. In fase twee wil Save the Children deze kennis, vaardigheden en houding van 1.500 families, inclusief leiders van gemeenschappen verder verbeteren. Die doen we door het werven en trainen van 118 nieuwe vrijwillige zorgverleners in de gemeenschap. Zij promoten, binnen de gemeenschap, de belangrijkste voedings- en gezondheidsboodschappen. Ook aan hygiëne wordt nadrukkelijk aandacht besteed. Daarnaast worden 15 gezondheidsvoorlichters van de overheid beter toegerust voor hun taak.


Financiering
Save the Children Nederland financiert € 150.000,00, via eigen fondsenwerving, van het totale budget van € 192.371,00.

Geef kinderen in Honduras een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>