Betere hygiëne, minder zieke kinderen

In de sloppenwijken van Delhi groeien kinderen op in extreme armoede. Open riolering, gebrek aan schoon drinkwater en onhygiënische leefomstandigheden bedreigen hun gezondheid. Kinderen sterven doordat ze geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Het merendeel van deze kinderen lijdt aan ziekten als diarree en longontsteking die gemakkelijk te genezen zijn. Mobiele klinieken met aan boord artsen, een apotheek en een laboratorium bezoeken de sloppenwijken dagelijks. Moeders, zwangere vrouwen en kinderen ontvangen de medische zorg die nodig is voor een gezonde toekomst. 

Doel
Dankzij de mobiele klinieken van Save the Children wordt de gezondheidszorg toegankelijk voor bewoners van sloppenwijken: veel kinderen krijgen nu de medische zorg die ze nodig hebben. Toch is het voorkomen van ziekten beter dan genezen. Save the Children wil dat bereiken door de onhygiënische omstandigheden in de wijken te verbeteren voor 10.000 kinderen, vrouwen en hun families. We herstellen waterpompen en toiletten of leggen die aan. Ook organiseren we informatiebijeenkomsten over hygiëne, waarmee we nog eens 90.000 mensen bereiken. Zo ontstaat een veiliger, en hygiënischer situatie in de sloppenwijken en worden kinderen minder snel ziek. Ook de kindersterfte in de sloppenwijken van Delhi zal hierdoor dalen.

Activiteiten
Een hoge kindersterfte in sloppenwijken is meestal relatief eenvoudig te voorkomen. Save the Children werkt daarvoor samen met lokale organisaties en overheden. In de sloppenwijken worden waterpompen en toiletvoorzieningen hersteld of geïnstalleerd en rioleringen schoongemaakt. Kinderen en hun ouders krijgen voorlichting over het belang van schoon drinkwater, het gebruik van openbare toiletten en het wassen van handen vóór het eten. Moeders met jonge kinderen krijgen speciale aandacht. Kinderen worden bij de voorlichting betrokken via kinder- en jeugdgroepen.

Startdatum: 1 november 2014 
Einddatum: 30 oktober 2017

Financiering: Het totale budget van € 120.000 is gefinancierd door Stichting Steunfonds Basiszorg.

Geef kinderen in India een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>