Kindhuwelijken: 'Zo zijn we niet getrouwd in India'

In India treden kinderen vaak op jonge leeftijd in het huwelijk, vooral in de deelstaten Bihar en Rajastan. In Bihar trouwt 60% van de meisjes vóór de 18e verjaardag, in Rajastan is zelfs 65% van de meisjes onder de 18 getrouwd. Zij krijgen ook op jonge leeftijd kinderen: in Bihar krijgt bijna 1/3e van de vrouwen haar eerste kind vóór de 18e verjaardag. In Rajastan gebeurt dat in een kwart van de gevallen. Jonge meisjes hebben meer kans op complicaties en op sterfte tijdens een bevalling en hun baby’s hebben vaker een te laag geboortegewicht. 

Lokale gemeenschappen zien ongetrouwde meisjes als risico voor de eer van de familie. Een huwelijk op jonge leeftijd garandeert de kuisheid en maagdelijkheid van de bruid. Ouders hoeven minder te investeren in jonggehuwde meisjes, bovendien hoefven de ouders een minder hoge bruidsschat voor hen te betalen. De Indiase regering nam in 2006 een nieuwe wet aan die kindhuwelijken verbiedt. Meisjes mogen trouwen als ze 18 zijn, jongens moeten minstens 21 jaar zijn. De overheid wil ook de oorzaken van kindhuwelijken aanpakken, bijvoorbeeld door onderwijs toegankelijker te maken voor meisjes.


Zo zijn we niet getrouwd in India
Save the Children wil het aantal kindhuwelijken in India terugdringen. We complementeren het bestaande overheidsbeleid ter voorkoming van kindhuwelijken en maken mensen bewust van kinderrechten. Doel? Zo'n 6.000 tieners (van 13 tot 20 jaar) en zo’n 12.000 gezinsleden van tieners, zullen hun kennis vergroten op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Zij worden zich bewust van de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken. Tweeduizend overheidsambtenaren en vertegenwoordigers van 200 dorpsgemeenschappen tolereren geen kindhuwelijken meer en nemen actie om kindhuwelijken te voorkomen.


Hoe bereikt Save the Children dat?
Save the Children heeft ervaring met de preventie van kindhuwelijken in India, waarbij we nadrukkelijk kinderen betrekken en gemeenschappen inschakelen. Het is belangrijk dat we niet alleen meisjes betrekken bij het voorkomen van kindhuwelijken, maar ook jongens, ouders en andere gezinsleden. We verbeteren de toegang van getrouwde vrouwen en ongetrouwde meisjes tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg, waarvoor we 200 tot 300 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg trainen.

We werken nauw samen met de lokale en landelijke overheid, om ervoor te zorgen dat bestaande wetgeving om kindhuwelijken te voorkomen, wordt versterkt en toegepast. Ook werken we aan versterking van de uitvoering van het nationale kinderbeschermingsprogramma in een aantal districten van de twee deelstaten. Zo hopen wij bij te dragen aan een veranderingsklimaat waarin een halt wordt toegeroepen aan kindhuwelijken.


Looptijd: 15 oktober 2014 – 14 oktober 2015


Financiering: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het totale budget van € 265.102,11

Geef kinderen in India een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer