Minder kindersterfte door ondervoeding

De economie van Indonesië is de afgelopen jaren flink gegroeid, maar daarmee zijn niet alle moeilijkheden opgelost. Ondervoeding van kinderen onder de vijf jaar is nog steeds een groot probleem. Indonesië staat hoog op de ranglijst van jonge kinderen die belemmeringen kennen in hun groei door ondervoeding en presteert beduidend slechter dan vergelijkbare Aziatische landen.

Op Oost-Java zijn zo’n 1,3 miljoen kleine kinderen ondervoed, door armoede én slechte eetgewoonten. Save the Children geeft ondervoede kinderen medische zorg, en moeders voorlichting over borstvoeding en gezond eten.

Activiteiten
Medewerkers van Save the Children zorgen ervoor dat de bevolking van Sidoarjo en Malang betere kennis krijgt over gezonde voeding. Ook leert zij ondervoeding identificeren en voorkomen. Gezondheidsmedewerkers, zoals vroedvrouwen en diëtisten, krijgen voorlichting over gezonde voeding. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen en jonge kinderen krijgen betere toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg en verbeteren hun voedingsgewoonten. Vrouwen die borstvoeding geven, krijgen voorlichting over voeding aan pasgeborenen. Binnen de gemeenschappen worden ook vaders en religieuze leiders gemobiliseerd om ondervoeding te voorkomen. Zo verminderen op heel Oost-Java de groeibelemmeringen voor kinderen onder de twee en hun moeders.

Startdatum: 15-02-2014
Einddatum: 28-02-2017

Financiering
GAIN financiert het totale budget van € 1.689.000.

Geef kinderen in Indonesië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>