Jordaanse jongedames mogen leren

In Jordanië voert Save the Children Jordanië een succesvol programma uit dat gericht is op het verbeteren van de toekomstmogelijkheden voor meisjes die door hun ouders thuis worden gehouden. Het project richt zich met name op meisjes van 14-18 jaar.

Zij mogen niet naar school omdat hun ouders dit niet nodig vinden voor meisjes. Bovendien zijn zij, op school of onderweg van en naar school, extra kwetsbaar voor geweld en misbruik. Een klein percentage van hen leeft als sociaal geïsoleerde dienstmeid in het ouderlijk huis: ze mogen geen contacten hebben buitenshuis en vullen volle dagen met huishoudelijke taken zonder financiële vergoeding of compensatie voor hun arbeid.


Startdatum: 01-07-2012
Einddatum: 30-06-2014

Doel
Jordaanse meisjes, van veertien tot achttien jaar, die aan huis zijn gekluisterd en achtergesteld door vooroordelen van hun ouders, krijgen weer toegang tot het onderwijs en mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Activiteiten
Omdat ouders zeer bezorgd zijn over de veiligheid van hun dochters, organiseren we dit programma bij mensen thuis. We schakelen gemeenschapsleiders in om ouders ervan te overtuigen dat voortgezet onderwijs belangrijk is, ook voor jonge vrouwen. Imams, vaders en broers moeten veranderingen teweeg brengen in de manier waarop wordt aangekeken tegen onderwijs voor meisjes in de huwbare leeftijd.

Volgens de Jordaanse wetgeving hebben kinderen die twee jaar niet naar school gaan geen recht meer op terugkeer. Om de overheid te doordringen van de potentie van jongedames en hun onderwijsbehoefte, ontvingen overheidsmedewerkers trainingen, waardoor ze meer oog krijgen voor de achtergrond van deze problematiek en mogelijkheden voor re-integratie.

Financiering
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert het totale budget van € 212.066,00.

Geef kinderen in Jordanië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer