Bescherming van kwetsbare kinderen in Kirgizië

Kinderen met een beperking worden in Kirgizië medisch benaderd, afgezonderd en in instituten geplaatst. Docenten, medisch personeel en personeel van PMPC’s (Pedagogical Medical Psychological Commissions) hebben weinig kennis over verschillende capaciteitenniveaus van kinderen met een beperking.

Bovendien ontbreken middelen en kennis over moderne methoden die noodzakelijk zijn om een ommekeer te brengen in deze benadering en kinderen met een beperking te betrekken bij het onderwijs. Tegelijkertijd ontbreekt het de PMPC’s aan mechanismen om kinderen te beoordelen conform de rechten en behoeften van het kind, zoals ook de lokale bevolking kennis van en begrip voor mensen met een beperking ontbeert. Kinderen met een beperking worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten, hun stem wordt niet gehoord en hun rechten niet geclaimd.


Startdatum: 01-02-2014
Einddatum: 01-08-2016

Doel
Save the Children draagt bij aan de bescherming van kwetsbare kinderen met een beperking in Kirgizië: de rechten van kinderen met een beperking worden gewaarborgd. Deze kinderen krijgen toegang tot onderwijs, zoals is vastgelegd in de VN-verdragen, of maken daarop aanspraak. Volwassenen en kinderen met een beperking nemen deel aan het gemeenschapsleven en worden betrokken bij besluitvormingsprocessen.

Activiteiten
Save the Children ontwikkelt en implementeert een docentenhandleiding over de manier waarop kinderen met een beperking kunnen deelnemen aan regulier onderwijs en geeft docenten bijscholing. Ook PMPCs (Pedagogical Medical Psychological Commissions) krijgen scholing en ondersteuning bij het identificeren van kinderen met een beperking die niet naar school gaan of bij de integratie op school. Kindergroepen, ouders  (vooral moeders) en gemeenschappen worden getraind en gestimuleerd om hun kinderen naar school te laten gaan. Schoolfaciliteiten voor mensen met een beperking verbeteren door het opzetten van kleine projecten waarbij lokale autoriteiten en gemeenschappen blijvend worden betrokken, waardoor discriminatie en schadelijke praktijken verminderen.

Financiering
EuropeAid financiert € 321.620,00 en Save the Children € 32.601,00 van het totale budget van € 355.971,00. Lokale gemeenschappen dragen zelf € 1.750,00 bij.

Geef kinderen in Kirgizië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>