Natuurrampen in Tadzjikistan en Kirgizië

Natuurrampen komen veel voor in Tadzjikistan en Kirgizië, maar deze landen hebben weinig capaciteit om adequaat op noodsituaties te reageren. Aardbevingen, lawines, overstromingen en modderstromen bedreigen de gezondheid, het welzijn en de leefomgeving, vooral van kinderen.

Scholen zijn slecht voorbereid op rampen: 90% van de scholen beschikt niet over een Disaster Preparedness Plan (DPP) of evacuatieplan en procedures worden niet effectief geïmplementeerd of gedeeld met studenten en docenten. Bovendien ontbreken praktische middelen en trainingsmateriaal. Slechts 23 procent van de scholen voert regelmatig een simulatieoefening uit om kinderen en leerkrachten op een ramp voor te bereiden.

Instellingen voor kinderen met een beperking zijn ook slecht voorbereid op noodgevallen: er zijn geen hulpmiddelen die aansluiten bij de specifieke behoefte van kinderen met beperkingen waardoor evacuatie en Disaster Risk Reduction (DRR) - trainingen een grote uitdaging zijn. Minder dan twintig procent van de instellingen beschikt over een DPP, een veilige schuilplaats of een rampenmanagementcomité. Minder dan veertig procent van de instellingen voert wel eens een simulatieoefening uit. Kinderen met beperkingen zijn juist zeer kwetsbaar als er een ramp plaatsvindt: ze kunnen meestal niet voor zichzelf zorgen, hebben concentratie- en geheugenproblemen en problemen met communiceren, (trap)lopen, zien en/of horen.

Gemeenschappen in Tadzjikistan en Kirgizië zijn zich terdege bewust van het grote gevaar van natuurrampen. Toch weet slechts vijf procent van de bevolking dat er mogelijkheden zijn om risico’s te beperken. Vijfennegentig procent van de bevolking is, in geval van nood, niet voorbereid op een ramp.


Startdatum: 01-06-2014
Einddatum: 30-11-2015

Doel
Kwetsbare kinderen en hun gemeenschappen in Tadzjikistan en Kirgizië worden, dankzij de inzet van Save the Children, weerbaarder bij natuurrampen en verblijven in een veilige omgeving. Getoetste richtlijnen voor veiligheid worden uitgebreid, waarbij we ons speciaal richten op instellingen voor kinderen met een beperking.

Activiteiten
We ontwikkelen voor onderwijspersoneel een uitgebreide DRR-module waarmee we het risico op rampen verkleinen. We testen veiligheidsrichtlijnen op scholen en integreren die in het nationale DRR-beleid. Ook ontwikkelen we trainingsmateriaal voor kinderen met speciale behoeften. We starten jongerengroepen en vormen managementteams die zich richten op bescherming bij rampen. Zo bereiken we 51.560 mensen, onder wie 34.545 kinderen van 5-17 jaar, en 93 organisaties.

Twintigduizend kinderen op veertig scholen en 1.080 kinderen met een beperking in zes instellingen zullen profiteren van een verbeterde schoolparaatheid en deelname aan DRR-activiteiten. Tienduizend broertjes en zusjes en 20.480 volwassenen hebben baat bij de trainingen in familieparaatheid die Save the Children ontwikkelt en organiseert. We bereiken 2,5 miljoen tv-kijkers met een speciale cartoon over het vergroten van veiligheid bij rampen.

Save the Children zorgt ervoor dat de veiligheidsrichtlijnen voor scholen geïntegreerd worden in de formele DRR-trainingsprogramma’s voor schoolpersoneel, zodat op termijn leerlingen op alle 3.269 scholen in Tadzjikistan en Kirgizië minder risico lopen bij natuurrampen.

Financiering
Het budget van € 709.137 wordt voor € 600.000 gefinancierd door DIPECHO en voor € 109.137 door Save the Children Nederland, met dank aan haar donateurs.

Geef kinderen in Kirgizië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>