Nina (9), Liberia

"Tijdens de ebola-crisis
moest ik wekenlang
binnen blijven."

Liberia

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia gebukt onder burgeroorlogen, waarbij 270.000 Liberianen zijn vermoord en ruim 800.000 op de vlucht sloegen. Het geweld ontwrichtte de samenleving. Sinds 2003 is er vrede in Liberia maar het land blijft kwetsbaar, vooral door werkeloosheid en armoede. Ruim 60% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Sinds maart 2014 wordt het land ontwricht door de ebola-epidemie.

Basisvoorzieningen zijn in Liberia nauwelijks aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. De moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog. 1 op de 100 moeders sterft in het kraambed en 1 op de 10 pasgeborenen overleeft de eerste weken niet. Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de conflicten grotendeels verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een derde deel van de bevolking, ging nooit naar school.

Projecten in Liberia

Noodhulp en preventie van ebola in Liberia

Liberia is maandenlang in de greep van ebola. Ook buurlanden zijn getroffen door de grootste uitbraak van dit virus ooit. Duizenden mensen zijn overleden aan het virus en vele kinderen zijn wees geworden.
Lees verder

Versneld onderwijs voor ongeschoolde Liberiaanse meisjes

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia gebukt onder burgeroorlogen. Het geweld, waarbij 270.000 Liberianen zijn omgekomen en 800.000 op de vlucht sloegen, ontwrichtte de samenleving.
Lees verder

Overlevingskansen vergroten van Liberiaanse kinderen

Basisvoorzieningen zijn in Liberia nauwelijks aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. De moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog.
Lees verder

Weer leren in Liberia

Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de burgeroorlogen grotendeels verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een derde deel van de bevolking, ging nooit naar school.
Lees verder

Basisonderwijs voor kwetsbare meisjes in Liberia

Goed onderwijs is voor de meeste Liberiaanse meisjes nauwelijks bereikbaar door beperkte voorzieningen voor onderwijs, culturele of traditionele gewoonten of kinderarbeid.
Lees verder

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>