Basisonderwijs voor kwetsbare meisjes in Liberia

Tientallen jaren ging het West-Afrikaanse Liberia, met 3,9 miljoen inwoners, gebukt onder burgeroorlogen. Het geweld, waarbij 270.000 Liberianen zijn omgekomen en 800.000 op de vlucht sloegen, ontwrichtte de samenleving.

Sinds 2003 kent Liberia vrede, maar het land blijft kwetsbaar. Door hoge werkeloosheid, armoede en seksueel geweld leeft ruim zestig procent onder de armoedegrens. De recente ebola-uitbraak zorgt voor extra ontwrichting van de al fragiele basisvoorzieningen.

Deze basisvoorzieningen zijn in Liberia amper aanwezig en bovendien niet beschikbaar voor het grootste deel van de bevolking. De moeder-, pasgeborenen- en kindersterfte is hoog. Het Liberiaanse onderwijssysteem werd tijdens de conflicten grotendeel verwoest. Een hele generatie kinderen, ruim een derde deel van de bevolking, ging nooit naar school. Vooral voor meisjes biedt de toekomst weinig perspectief.


Startdatum: 01-09-2013


Doel
Goed onderwijs is voor de meeste Liberiaanse meisjes nauwelijks bereikbaar door beperkte voorzieningen voor onderwijs, culturele of traditionele gewoonten of kinderarbeid. Met name op het platteland staan meisjes er soms op jonge leeftijd al alleen voor. Ze leven bij familie of op straat. Save the Children geeft elk jaar honderd van deze meisjes in Gbarnga, de hoofdstad van Bong, versneld onderwijs via een drop-in centrum. Zij leren in een veilige omgeving lezen en schrijven, maar ook sociale vaardigheden en krijgen les over hun rechten en gezondheid. Zo krijgen deze meisjes een kans op een betere toekomst. 

Activiteiten
In het drop-in centrum in Bong krijgen meisjes versneld onderwijs, zodat ze kunnen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs of een beroepsopleiding. De meisjes krijgen van medewerkers van Save the Children één op één begeleiding. De meisjes eten gezonde snacks, leren goed voor zichzelf zorgen en krijgen medische controles. Ze krijgen schoolkits en uniformen, leer- en lesmateriaal. Het doel is de kennis, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de meisjes te laten groeien, zodat ze zelf in staat zijn overwogen keuzes te maken voor hun toekomst.

Financiering
Het totale budget van € 128.800 wordt gefinancierd dankzij opbrengsten van het OndernemersGala Den Haag 2013.

Geef kinderen in Liberia een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer
>